Gradd yng Nghymru: Llai o siawns am swydd?

Published

Mae ffigyrau wedi eu rhyddhau'n sy'n awgrymu bod myfyrwyr sy'n graddio o brifysgolion Cymru yn llai tebygol o ddod o hyd i swydd na rhai yng ngweddill y DU.

Yn ôl yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, fe ddaeth 67.9% o raddedigion oedd wedi astudio yng Nghymru o hyd i swydd.

Yn Lloegr, 71% oedd y ffigwr. 69.9% ddaeth o hyd i swydd yn dilyn cyfnod yn y brifysgol yn yr Alban, a 71.5% wedi iddyn nhw raddio yng Ngogledd Iwerddon.

Yn ôl y ffigyrau, roedd graddedigion yng Nghymru yn fwy tebygol o barhau i astudio tuag at gymhwyster ôl-radd nag yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, ond mae myfyrwyr yn Yr Alban ychydig yn fwy tebygol o gario 'mlaen i astudio.