Tân mewn sgubor: Ymchwiliad ar droed

  • Cyhoeddwyd

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi treulio mwy na phedair awr yn diffodd tân sylweddol mewn sgubor wair ar Ynys Môn.

Fe ddechreuodd y tân rhwng Tyn-y-Gongl a Marianglas toc wedi hanner nos.

Fe gafodd diffoddwyr o Fenllech, Amlwch a Phorthaethwy eu hanfon yno.

Wedi mwy na phedair awr, fe adawodd y diffoddwyr oddeutu 05:00 fore Iau.

Nawr, mae ymchwiliad ar droed i weld sut ddechreuodd y tân.