Gareth Evans: Y dyfalu'n parhau

  • Cyhoeddwyd
Symbol cyfiawnder
Disgrifiad o’r llun,
Yn y cwest i farwolaeth y cyfreithiwr, Gareth Evans, dywedodd y crwner : "nid yw'r dystiolaeth yn dangos sut y bu i Gareth Evans farw".

Mae'r dyfalu'n parhau am beth ddigwyddodd i gyfreithiwr uchel ei barch a ddarganfuwyd yn farw ar draeth - wedi gwisgo ar gyfer diwrnod yn y swyddfa - cyn gallu wynebu honiadau o ffugio dogfennau.

Roedd Gareth Evans o Lanbedr, Gwynedd yn 64 oed ac yn gyn-ddirprwy Uchel Siryf Meirionnydd a chyn-glerc Cyngor Tref Dolgellau.

Gadawodd Mr Evans ei gartref ar 2 Ionawr gan gusanu ei wraig a gofyn beth oedd yno i swper, ond ni gyrhaeddodd y gwaith y bore hwnnw.

Clywodd cwest i'w farwolaeth yn Llangefni bod ei gar wedi'i barcio yn y Bermo, a darganfuwyd ei gorff, yn ei siwt waith, ar draeth Morfa Bychan, ger Porthmadog.

Roedd yr heddlu, bad achub a hofrennydd achub yr Awyrlu wedi bod yn chwilio am Mr Evans wedi i staff yn ei swyddfa ffonio'i gartref yn holi ble'r oedd o.

Cofnododd y crwner Dewi Pritchard-Jones gasgliad agored gan ddweud: "Nid yw'r dystiolaeth yn dangos sut y bu i Gareth Evans farw."

Roedd disgwyl i Mr Evans, tad i dri o blant, ymddangos gerbron Llys Ynadon Llandudno wedi'i gyhuddo o'r drosedd o ffugio dogfennau'r Gofrestrfa Tir yn 2009.

Mae teulu Mr Evans wedi pwysleisio yn y gorffennol nad oes unrhyw ddrwgweithredu wedi ei brofi.