Gwahardd dyn o Drefynwy yn groes i hawliau dynol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Richard Bentham wedi bod yn Academi Golff y Celtic manor yng Nghasnewydd

Roedd gwahardd dyn rhag dychwelyd i'w gartref yn dilyn gwrthdrawiad car lle bu farw dyn arall, yn anghyfreithlon yn ôl barnwr yn yr Uchel Lys.

Cafodd Richard Bentham, 23, ei garcharu am dair blynedd ar ôl iddo yrru i mewn i gerbyd ger Brynbuga yn 2011, gan ladd y Dr Graham Howells.

Fel rhan o'r ddedfryd, cafodd Bentham ei wahardd rhag dychwelyd i Drefynwy ar ôl cael ei ryddhau.

Ond penderfynodd yr Uchel Lys bod hynny'n groes i'w hawliau dynol.

Dywedodd Mr Ustus Wyn Williams bod y gwaharddiad yn atal Bentham rhag mynd i'w gartref, lle roedd wedi byw ers ei fod yn 10 oed.

Clywodd y llys gan aelod o deulu Dr Howells oedd yn dweud bod meddwl am y posibilrwydd o gwrdd â Bentham yn y dref yn "annioddefol".

Ond dywedodd cyfreithwyr ar ran Bentham bod y gwaharddiad yn cael effaith ddifrifol ar ei fam, ei nain a'i daid.

Dywedodd y barnwr nad oedd cyfiawnhad i'r gwaharddiad o ystyried ei hawl i fywyd preifat a bywyd teulu.

Ychwanegodd bod yr aelod o deulu Dr Howells yn byw ar ochr arall y dref, ac y byddai'r siawns o gwrdd yn annhebygol os oedd Bentham ond yn cael mynd i'w gartref.