Ail streic i weithwyr llywodraeth leol a staff ysgolion

  • Cyhoeddwyd
Aelodau undeb Unsain yn protestio yn Wrecsam ar 10 Mehefin
Disgrifiad o’r llun,
Aelodau undeb Unsain yn protestio yn Wrecsam eleni

Mae staff llywodraeth leol a gweithwyr cefnogol ysgolion yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn trefnu ail ddiwrnod o streicio ar gyfer dyddiad yn ddiweddarach eleni.

Dyma'r ail ddiwrnod eleni lle fydd nifer o weithwyr o'r sector gyhoeddus yn gweithredu.

Y diwrnod dan sylw yw 30 Medi.

Mae'r undeb Unsain wedi ceisio annog y Gymdeithas Llywodraeth Leol i gymryd rhan mewn trafodaethau pellach i ddatrys anghydfod ynglŷn â chyflogau.

Yn ôl Unsain, mae 90% o staff y llywodraethau lleol a gweithwyr cefnogol ysgolion wedi cael cynnig codiad cyflog o ddim ond 1%, a hynny yn dilyn tair blynedd o rewi cyflogau a chodiadau cyflog sy'n is na chwyddiant.

Dywedodd pennaeth adran llywodraeth leol Unsain Heather Wakefield: "Danfonodd y streic ar 10 Gorffennaf neges gref i'r cyflogwyr fod gweithwyr llywodraeth leol a staff cefnogol ysgol yn ddig ac yn teimlo eu bod yn cael eu hecsbloetio.

"Mae'n warthus fod cynifer o weithwyr a'u teuluoedd yn cael eu gorfodi i fyw ar gyflog mor isel."

Roedd Mrs Wakefield yn teimlo fod "cefnogaeth gyhoeddus eang i'w haelodau."

Roedd yn rhaid i amryw o ysgolion ar draws Cymru a Lloegr gau ar 10 Gorffennaf a chafodd gwasanaethau cyngor, amgueddfeydd ac orielau, y gwasanaeth tân, y llysoedd, canolfannau prawf gyrru, llyfrgelloedd a chanolfannau gwaith eu heffeithio.