Gyrru'n ddiofal: 10 mis o garchar

Cyhoeddwyd

Mae dyn o ogledd Cymru wnaeth gyfaddef achosi marwolaeth gyrrwr beic modur drwy yrru'n ddiofal wedi ei garcharu am 10 mis.

Bu farw Christopher Davies fis Awst y llynedd.

Fe glywodd Llys y Goron yr Wyddgrug fod y gwrthdrawiad wedi digwydd pan gollodd Gareth Ifan Ritchie reolaeth ar ei gar a chroesi i ochr anghywir y ffordd.

Fe droellodd y car a doedd gan Mr Davies ddim gobaith i osgoi taro yn ei erbyn.

Fe gyfaddefodd Ritchie, o Gaerwys yn Sir y Fflint ei fod o wedi achosi marwolaeth Mr Davies drwy yrru'n ddiofal ar yr A5026 ym mhentref Carmel ar 4 Awst, 2013.

Wrth ddedfrydu, fe ddywedodd y Barnwr Niclas Parry na allai unrhyw gosb adlewyrchu maint colled teulu Mr Davies.

Straeon perthnasol