Llafur yn beirniadu araith Wood

Cyhoeddwyd

Mae Llafur wedi beriniadu Leanne Wood am iddi gytuno i wneud araith mewn digwyddiad sy'n cael ei gynnal gan grwp asgell chwith radical.

Yn ol Llafur mae'r Radical Independence Campaign (RIC) yn gwrthwynebu rhai o bolisïau'r SNP, sy'n cael ei hystyried i fod yn chwaer blaid i Plaid Cymru.

Mae'r RIC o blaid cael gwared ar y Frenhiniaeth tra byddai Alban annibynnol yn ei gadw.

Yn ogystal mae'r RIC yn hyrwyddo polisïau economaidd sydd i'r chwith o'r SNP, sydd eisiau cadw'r bunt a pharhau i fod yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd.

Mewn ymateb dywedodd Plaid Cymru bod nifer o bobl gyda safbwyntiau gwleidyddol gwahanol yn cefnogi annibyniaeth.

'Dangos y ffordd'

Yn ei haraith yn Glasgow heno mae disgwyl i Arweinydd Plaid Cymru ddadlau bod pleidlais Ie yn gyfystyr â phleidlais dros gyfiawnder cymdeithasol.

Mae disgwyl iddi ddweud ei bod hi o blaid "gwladwriaeth Albanaidd gyda rheolaeth dros ei pholisi gwarchodaeth cymdeithasol".

Yn ogystal: "Y gallu hwn i greu trefn nawdd cymdeithasol wahanol - un fydd yn gwrthod cosbi'r di-waith, y claf a'r anabl.

"Y weithred fwyaf o frawdgarwch y gall pobl yn yr Alban dangos i ni yng Nghymru yw creu yn eich cenedl gymdeithas sydd yn gwrthod gwenwyn llywodraeth aden-dde sbeitlyd, ac yn codi yn ei lle wlad gymdeithasol gyfiawn all ddangos y ffordd i ni i gyd fel torch yn yr ynysoedd hyn.

"Rwy'n ei alw yn frawdgarwch trwy amrywiaeth."

'Cam gwag gwleidyddol'

Yn ôl Ann Jones, AC Llafur dros Ddyfryn Clwyd, mae angen i Ms Wood esbonio'i rhesymau dros wneud yr araith.

Dywedodd Mr Jones: "Mae'r RIC yn gwrthwynebu chwaer blaid Plaid Cymru, yr SNP, yn chwyrn, gan eu cyhuddo o ddilyn polisi economaidd Thatcheraidd a thanseilio eu dadleuon ar yr economi, arian ac olew Môr y Gogledd.

"Mae angen i Leanne Wood ddweud yn glir os yw hi'n cytuno gyda beirniadaeth RIC o'r SNP ac yn gwneud sefylliad egwyddorol, ta ydi hi wedi gwneud cam gwag gwleidyddol anferth.

"Ac yn bwysicach rydym angen gwybod beth yw barn Plaid ar undeb ariannol - ydyn nhw eisiau arian gwahanol i'r Alban a Chymru?"

Dywedodd llefarydd ar ran Plaid Cymru mai mudiad llawr gwlad yw'r RIC sy'n brwydro dros annibyniaeth, ac nad ydyn nhw â chysylltiadau pleidiol.

Ychwanegodd: "Mae'n wych i weld pobl o sawl tueddiad gwleidyddol yn gweithio tuag at un amcan o adeiladu gwell dyfodol i'r Alban.

"Mi fydd Ms Wood yn defnyddio ei haraith yn Glasgow heno i bwysleisio sut y gallai'r Alban ddod yn dorch o ran cyfiawnder cymdeithasol wrth ddod yn wlad annibynnol, gan ddangos fod dewis arall i'r agenda o lymder."