Cyngor yn cymeradwyo parc solar enfawr Sir y Fflint

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y parc solar yn cael ei godi ar dir amaethyddol ger y parc diwydiannol

Mae cynllun i adeiladu parc ynni solar enfawr yng ngogledd ddwyrain Cymru yn cael ei gymeradwyo gan gynghorwyr.

Roedd swyddogion cynllunio wedi argymell cymeradwyo'r cynllun, fydd yn golygu codi 180,000 o baneli solar ar barc diwydiannol Glannau Dyfrdwy, Sir Fflint.

Bydd y paneli yn cael eu codi ar 270 acer o dir amaethyddol.

Yn ôl gwrthwynebwyr i'r cynllun, ni ddylai tir amaethyddol o safon da gael ei ddefnyddio ar gyfer y parc.

Ond mae'r cwmni y tu ôl i'r cynllun, Compton Group o Abertawe, yn dweud y byddai'r gwaith adeiladu yn creu tua 100 o swyddi, yn ogystal â nifer fechan o swyddi parhaol.

Mae Compton Group hefyd yn honni y bydd y safle yn creu digon o ynni ar gyfer 11,000 o dai dros gyfnod o 25 mlynedd.

Maen nhw hefyd wedi trafod cynhyrchu ynni ar gyfer ffatri bapur gerllaw.

Straeon perthnasol