Y bocsiwr Fred Evans i fethu Gemau'r Gymanwlad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency

Mae Tîm Cymru wedi dioddef ergyd arall ddiwrnod cyn i Gemau'r Gymanwlad ddechrau yn Glasgow gyda'r newyddion na fydd y bocsiwr Fred Evans yn cael cystadlu yn y gemau.

Roedd Evans, 23, yn obaith am fedal aur yng nghystadleuaeth y pwysau welter, ond ni chafodd achrediad gan y Swyddfa Gartref a swyddogion y Gemau.

Mae Cymru eisoes wedi colli nifer o enwau mawr y tîm, gan gynnwys Non Stanford, Helen Jenkins a Becky James, sydd i gyd wedi eu hanafu.

Cafodd y rhedwr Gareth Warburton ei wahardd dros dro ar ôl torri rheolau cyffuriau, ac roedd rhaid i Faye Pittman a Kyle Davies dynnu yn ôl oherwydd anafiadau ddydd Llun.

Ym mis Ebrill, roedd rhaid i Evans dalu £1,228 mewn dirwy a chostau am ei ran mewn ymosodiad mewn clwb nos yn Birmingham.

Nid yw'n glir os oedd hynny'n rhan o'r rheswm am iddo beidio cael cystadlu.

Dywedodd Chef de Mission Tîm Cymru, Brian Davies, ei fod wedi cynnal trafodaethau "trylwyr" dros yr wythnosau diwethaf, ond bod y rheiny wedi bod yn aflwyddiannus.

"Mae Fred yn focsiwr o'r safon uchaf ac mae wedi delio gyda'r sefyllfa mewn ffordd ddisgybledig, gan barhau i weithio'n galed mewn gobaith o ddatrysiad boddhaol.

"Rydyn ni'n diolch iddo am ei broffesiynoldeb ac yn dymuno'n dda iddo yn y dyfodol."

Straeon perthnasol