Pallial: Honiadau gan 275 person

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae heddlu sy'n ymchwilio i gam-drin hanesyddol mewn cartrefi plant yng ngogledd Cymru yn dweud bod 275 o bobl wedi gwneud honiadau hyd yn hyn.

Daw'r ffigyrau diweddaraf o ddogfen friffio sydd wedi ei gweld gan y BBC.

Yr Asiantaeth Droseddau Genedlaethol (NCA) sy'n gyfrifol am Ymgyrch Pallial.

Ddechrau Mehefin eleni, roedd yr ymgyrch yn ymchwilio i 49 o rai dan amheuaeth.

Mae'r NCA wedi derbyn 120 o enwau neu enwau rhannol pobl sy'n cael eu hamau o fod yn rhan o'r cam-drin, ac mae'r gwaith yn parhau i adnabod pob un.

Fwy nag unwaith

Ar hyn o bryd, mae ymchwilwyr yn credu bod 61 o bobl wedi troseddu fwy nag unwaith.

Mae 21 wedi cael eu harestio hyd yn hyn, a 10 o ddynion wedi cael eu cyhuddo.

Nawr, mae swyddogion yn ceisio dod o hyd i ragor o bobl ledled y DU a thramor.

Mae ymchwilwyr yn credu bod 16 wedi marw.

At ei gilydd, mae'r ymgyrch yn ymchwilio i gam-drin honedig mewn 28 o gartrefi gofal yng ngogledd Cymru.

Rhwng 1953 a 1995

Mae'n debyg fod y troseddau honedig wedi digwydd rhwng 1953 a 1995, a hynny yn erbyn bechgyn a merched rhwng chwech ac 19 oed.

Yn ôl yr NCA, mae disgwyl i ragor o bobl gael eu harestio a'u cyhuddo yn y misoedd i ddod.

Mae 30 o swyddogion yn gweithio ar yr ymgyrch ac mae disgwyl i'r ymchwilio barhau yn 2016.

Fe fydd achos llys y dyn cyntaf gafodd ei gyhuddo, John Allen, yn dechrau fis Hydref.

Mae'n wynebu nifer o gyhuddiadau.

Straeon perthnasol