Ar dân dros Gymru: Aled Sion Davies

Published

Gyda Gemau'r Gymanwlad ar fin dechrau yn Glasgow, mae capten Tîm Cymru, Aled Sion Davies wedi bod yn trafod y paratodau a'i obeithion personol gyda BBC Cymru Fyw.

image copyrightTeam Wales

Braint fawr

"Rwy'n teimlo'n eitha' emosiynol. Rwy wedi disgwyl ers amser maith am y cyfle i gynrychioli Cymru, a nawr mae e'n digwydd mae'r amser yn mynd mor gyflym! Ond rwy i mor hapus a chyffrous i gael y fraint o gystadlu dros Gymru

"Mae bod yn gapten yn fraint enfawr i fi ac mae'n dod gyda chyfrifoldebau, ond ro'n i yn disgwyl hynny pan ges i'r gwahoddiad. Rwy'n credu'n gryf mewn arwain trwy esiampl. Rwy'n bwriadu rhoi popeth i mewn i'r dasg hyd yn oed pam nad wy'n cystadlu fy hun ac wrth gwrs allan ar y cae pan fyddai'n cystadlu yn y Ddisgen (F42) bydd fy nghalon i ar dân i wneud fy ngorau.

Paratodau munud olaf

"Dros y dyddie diwethaf rwy i wedi bod yn ymarfer - fine tuning i bob pwrpas. Rwy'n siwr bod y cystadleuwyr eraill wedi bod paratoi yn yr un modd. Wrth gwrs, er bod pawb am fwynhau y profiad o fod yn Gemau'r Gymanwlad, mae ganddyn nhw hefyd eu targedau personol a maen nhw yn awyddus i roi'r perfformiadau gorau a chyrraedd y safon ucha posib.

"Mae cystadlu dros Gymru yn rhywbeth sy'n agos iawn at fy nghalon. 'Dy' ni ddim yn cael llawer o gyfleoedd felly byddai'n gwneud y gorau o'r dyddie nesaf gan obeithio y byddaf yn eu cofio am byth.

image copyrightTeam Wales
image captionTîm Cymru cyn cychwyn am Glasgow. Mae Aled yn y canol yn y rhes flaen

Gemau cynhwysol

"Rwy'n deyrngar iawn i fy ngwlad a bydd fy mherfformiad dros Gymru yn dod yn syth o'r galon.

"Mae Gemau'r Gymanwlad yn unigryw gan bod yna gyfle i gystadleuwyr, fel fi, sydd ag anableddau fod yn rhan o'r un digwyddiad. Mae gan hyd yn oed Gemau'r Gemanwlad ffordd i fynd er mwyn bod yn hollol gynhwysol ond mae'r trefnwyr ar y trywydd cywir. Rwy'n credu bod y ffaith bod y gemau yn Glasgow yn gynhwysol yn ffordd wych o ddatblygu chwaraeon paraolympaidd.

"Cyn cystadlu byddai'n ymlacio ac yn disgwyl i gystadlu ond hefyd byddai'n paratoi. Mae 'na bethau munud olaf sydd angen ar fy nghorff i wneud yn siwr fy mod i yn gallu rhoi cant y cant. Rwy eisiaiu mwynhau'r profiad gymaint ac y galla'i hefyd.

image captionGlasgow yn croesawu'r Gymanwlad

Targedau

"Ry'n ni fel tîm wedi diodde ergydion. Ry'nn i wedi colli nifer o aelodau cryf trwy anaf gan gynnwys Non Stanford a Helen Jenkins yn y treiathlon a Becky James yn y seiclo. Er hynny, rwy'n ffyddiog y gallwn ni gyrraedd y targed o 27 medal sydd wedi ei osod. Mae 'da ni lot o sêr ifanc dyw llawer o bobl ddim yn gwybod amdanyn nhw eto, ond dyma eu cyfle mawr i ddisgleirio!

"Yn bersonol rwy' eisiau perfformio i'r safon ucha posib a rwy eisiau bod yn falch o'r hyn y bydda' i wedi ei gyflawni, beth bynnag fydd y canlyniad. Byddai'n rhoi popeth ar y cae i geisio sicrhau aur i Gymru."

Mi fyddwn yn cael argraffiadau pellach Aled Sion Davies cyn iddo gystadlu yn y Ddisgen (F42) ar ddydd Llun, Gorffennaf 28