Cau cyffordd 41 yr M4: Y manylion

  • Cyhoeddwyd
Cyffordd 41 M4

Mae manylion cau cyffordd 41 yr M4 yn rhannol wedi eu cadarnhau.

Daw'r newyddion yn dilyn cyfarfod rhwng llywodraeth Cymru, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, cynrychiolwyr o Siambr Fasnach Port Talbot a Busnes Cymru.

Fe gadarnhaodd llywodraeth Cymru y bydd y gyffordd ar gau i'r gorllewin ar amseroedd prysuraf y dydd o 4 Awst ymlaen.

Yn ystod y cyfnod prawf, fe fydd y gyffordd ar gau i'r gorllewin rhwng 07:00 a 09:00 a 16:00 a 18:00, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Mae 'na arwyddion wedi eu gosod o gwmpas Port Talbot i roi gwybod i drigolion am y cyfnod prawf.

Yn ogystal, mae 'na ragor o wybodaeth ar wefan y cyngor.