Frankie Jones yn cludo baner Tîm Cymru

Cyhoeddwyd

Y gymnastwraig Francesca 'Frankie' Jones fydd yn cludo baner Tîm Cymru yn seremoni agoriadol Gemau'r Gymanwlad yn Glasgow.

Dyma'r trydydd tro i'r gymnastwraig rythmig 23 oed gystadlu yn y Gemau, wedi iddi gynrychioli Cymru yn Melbourne yn 2006 a Delhi yn 2010.

Yn Delhi, fe enillodd fedal arian yng nghystadleuaeth y dawnsio gyda chylch.

Fe ddywedodd pennaeth Tîm Cymru, Brian Davies: "Frankie ydi'r dewis perffaith wedi iddi ennill medal arian yn Delhi, cystadlu yng Ngemau Olympaidd 2012 yn Llundain, a nawr ma' hi'n chwilio am fedal arall yn Glasgow.

"Dyma fydd y trydydd tro, a'r tro olaf i Frankie gystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad - sy'n gamp enfawr mewn maes lle mae talent ifanc yn rhagori...

"...Hebddi, fyddai gennym ni ddim tîm gymnasteg mor llewyrchus yn Glasgow.

"Mae hi'n esiampl wych i eraill a 'dy ni'n dymuno pob lwc iddi yn y Gemau."