Ceisio denu cwmnïau o'r Alban i Gaerdydd

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae'r cwmni pensiynau ac yswiriant yn ystyried eu hopsiynau

Mae cwmni o Gaerdydd wedi ysgrifennu at gwmnïau o'r Alban i'w gwahodd i adleoli i brifddinas Cymru petai'r Albanwyr yn pleidleisio o blaid annibyniaeth ym mis Medi.

Mae Cyngor Busnes Caerdydd wedi targedu cwmnïau sy'n gweithio yn y maes gwasanaethau ariannol yn benodol, fel RBS, Scottish Widows a'r cwmni sy'n rhoi benthyciadau i fyfyrwyr.

Daw hyn yn sgil rhybuddion gan Standard Life, sy'n cyflogi 5,000 o weithwyr, y bydden nhw'n ystyried gadael yr Alban petai hi'n gadael y Deyrnas Unedig.

Maen nhw'n dweud mai ansicrwydd mewn cysylltiad â materion fel pa arian fyddai'r wladwriaeth newydd yn ei ddefnyddio yw sail eu bygythiad.

Ond mae Prif Weinidog yr Alban Alex Salmond yn dadlau bod y cwmni wedi dweud pethau tebyg am ddatganoli nôl yn 1997, cyn newid eu meddyliau yn fuan wedi pleidlais Ie.

Mae'r llythyr sydd wedi ei ysgrifennu gan y cyngor yn crybwyll y ffaith bod Caerdydd yn ardal fenter benodol ar gyfer cwmnïau ariannol ac y byddai manteision i Standard Life sefydlu eu pencadlys yno.