Galw am wella trafnidiaeth y gogledd

Cyhoeddwyd

Mae arweinydd Cyngor Sir Ddinbych Hugh Evans wedi galw am wario arian ar wella trafnidiaeth yng ngogledd Cymru.

Daw'r galwad yn dilyn y cyhoeddiad wythnos ddiwethaf y bydd £1 biliwn yn cael ei wario ar y M4 ger Casnewydd.

Dywedodd Mr Evans bod yr awdurdod yn cydnabod yr angen i fuddsoddi yn y draffordd yn ne Cymru, ond ei fod o hefyd eisiau gweld gwelliannau i'r A55 yng ngogledd Cymru a'r gwasanaeth trên i Fanceinion, Lerpwl a meysydd awyr rhanbarthol.

'Rhaid sicrhau nad yw'r gogledd yn cael ei anghofio'

Yn ôl Mr Evans: "Rhaid sicrhau nad yw'r gogledd yn cael ei anghofio.

"Mae ffordd y A55 drwy'r rhanbarth yn gwbl hanfodol i gysylltu'r dwyrain a'r gorllewin, ac mae angen buddsoddiad i wella cyflwr y ffordd ar fyrder.

"Mae hi'n un o'r prif ffyrdd sy'n cysylltu Cymru gydag Iwerddon, ac mae hi'n rhan bwysig o isadeiledd yr ardal o safbwynt economaidd."

Degau o filoedd o geir

Mae ffordd y A55 yn cludo degau o filoedd o geir ar hyd arfordir gogledd Cymru rhwng Caer ac Ynys Môn bob dydd.

Blwyddyn ddiwethaf penderfynodd Llywodraeth Cymru i beidio â lledaenu'r A55 er mwyn lleddfu problemau traffig oherwydd y byddai 'cyfyngiadau difrifol' yn gwneud hynny yn amhosibl neu'n aneconomaidd.

Ond ddydd Llun dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Yn y gorffennol, nid oeddan ni'n gallu symud ymlaen efo'r cynllun oherwydd ei fod yn rhy ddrud, ond diolch i'r pwerau benthyg newydd sydd wedi eu sicrhau, gallwn symud ymlaen gyda'r cynllun hwn a chynlluniau pwysig eraill."

Ychwanegodd y bydd dros £40 miliwn yn cael ei wario ar wella'r A55 ac mae gwelliannau eraill yn cael eu gwneud yn y gogledd gyda'r ffordd osgoi rhwng Caernarfon a Bontnewydd, gyda buddsoddiad o tua £100 miliwn i'r cynllun hwnnw.

'Buddiannau sylweddol'

Mae Mr Evans hefyd wedi dweud bod angen gwelliannau i'r rhwydwaith drenau yn dilyn arolwg ar foderneiddio'r rheilffordd, wedi'i gomisiynu gan ranbarth Gogledd Cymru, yn dangos y byddai 'buddiannau sylweddol' o wneud gwelliannau o'r fath.

Yn gynharach yn y mis, cyhoeddwyd cynlluniau gwerth £10 miliwn ar gyfer adfer y gwasanaeth trên uniongyrchol rhwng Wrecsam a Lerpwl.

Straeon perthnasol