Gwobrau Dewi Sant i ddychwelyd yn 2015

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y gwobrau eu cynnal am y tro cyntaf y llynedd

Mae'r Prif Weinidog wedi lansio cyfnod enwebu ar gyfer ail flwyddyn Gwobrau Dewi Sant.

Cafodd y gwobrau eu cynnal am y tro cyntaf y llynedd, er mwyn "cydnabod pobl eithriadol" yng nghymunedau Cymru.

Fe wnaeth Carwyn Jones gyhoeddi'r newyddion ar faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.

Mae Mr Jones yn gofyn i'r cyhoedd enwebu'r unigolion neu grwpiau sydd, yn eu barn nhw, "yn eithriadol oherwydd eu cyfraniad a'u hymdrechion, er lles eraill ac er lles y wlad yn gyffredinol".

Bydd gwobrau ar gyfer naw categori:

  • Dinasyddiaeth;
  • Diwylliant;
  • Menter;
  • Arloesedd a thechnoleg;
  • Chwaraeon;
  • Gwobr person ifanc;
  • Gwobr ryngwladol;
  • Gwobr Arbennig y Prif Weinidog.

Ymysg enillwyr y llynedd, roedd Rheolwr Gyfarwyddwr Village Bakery yn Wrecsam, Robin Jones, y canwr, Bryn Terfel, y swyddog patrol ffordd, Karin Williams, a phobl tref Machynlleth.

Dywedodd y Prif Weinidog: "Roedd seremoni wobrwyo'r llynedd yn brofiad cwbl arbennig ac ysbrydoledig. Roedd y talent, y brwdfrydedd a'r haelioni a welais ym mhob rhan o Gymru yn wefreiddiol i mi.

"Rwy'n edrych ymlaen at ddechrau chwilio nawr am enillwyr y flwyddyn nesaf. Wrth weld y gydnabyddiaeth a roddwyd i enillwyr y llynedd, rwy'n gobeithio y bydd pobl yn penderfynu enwebu rhywun y maen nhw'n adnabod, sy'n haeddu'r anrhydedd mawr hwn."

Bydd y cyfnod enwebu yn cau ar Hydref 28 eleni, gyda'r seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal ym mis Mawrth 2015.

Straeon perthnasol