Economi wledig: 'Angen gwneud mwy'

Cyhoeddwyd

Mae "angen gwneud mwy" i gefnogi'r economi wledig yng Nghymru yn ôl David Cameron.

Wrth iddo ymweld â Sioe Frenhinol Cymru am y tro cyntaf ddydd Llun, fe ddywedodd y Prif Weinidog y byddai gwella darpariaeth band-eang a chael gwared ar fiwrocratiaeth yn hwb i'r diwydiant amaethyddol.

Yn ogystal, fe roddodd Mr Cameron ei gefnogaeth i benderfyniad llywodraeth Cymru i wneud newidiadau i'r M4 yn ardal Casnewydd.

Fe amlinellodd waith llywodraeth San Steffan i geisio "helpu gyda materion gwledig penodol."

Meddai: "Mae 'na iechyd sylfaenol yn yr economi wledig yng Nghymru ond 'dy ni angen gwneud mwy.

"Un peth wnaiff helpu yw galluogi i bobl ennill £10,000 cyn talu treth incwm - dw i'n meddwl fod hynny'n gymorth mawr i ffermydd bychain.

"Mae'n rhaid i ni gario 'mlaen i dorri trethi pobl a chwtogi ar reoleiddio ffermwyr.

"Fe allwn ni wneud y pethau yma i gyd, 'dy ni yn eu gwneud nhw, a ma' nhw'n gwneud gwahaniaeth."

Disgrifiad o’r llun, Fe fu David Cameron yn cwrdd ag aelodau o'r Awyrlu yn y Sioe ddydd Llun

'Mae'r dystiolaeth yno'

Wythnos yn ôl, fe gyhoeddodd llywodraeth Cymru gynllun gwerth £1 biliwn i wneud newidiadau i'r M4 yn ardal Casnewydd.

Pan ofynwyd iddo oedd o'n credu bod digon o dystiolaeth i gefnogi cynllun y "ffordd ddu" a'r budd posib i'r economi, fe ymatebodd: "Wrth gwrs, mae'r dystiolaeth yno.

"Mae'r holl dystiolaeth yn dangos - pan 'dy chi'n adeiladu un o'r gwythiennau mawr - mae'n helpu'r gwaed lifo drwy'r economi.

"Mae'r M4 yn wythïen bwysig i Gymru, ac mae'r gwaith yn gwbl hanfodol.

"Dyna pam mae llywodraeth Prydain wedi gwneud yn siwr fod yr arian ar gael, a 'dy ni'n annog llywodraeth Cymru i ddechrau ar y gwaith cyn gynted â phosib."

'Gwych'

Wedi iddo ad-drefnu ei gabinet ychydig ddyddiau yn ôl, roedd gan Mr Cameron ganmoliaeth i Ysgrifennydd Gwladol newydd Cymru, Stephen Crabb AS.

Fe ddywedodd: "Fe fydd Stephen Crabb yn ysgrifennydd gwladol gwych i Gymru.

"Mae'n gweithio'n galed, mae ganddo gysylltiadau da yng Nghymru a dw i'n meddwl y bydd o'n ceisio rhoi hwb i'r economi Gymreig.

"Mae'n dîm newydd - weithiau mewn gwleidyddiaeth mae'n rhaid i chi feithrin talent newydd.

"Ond 'dw i'n credu bod David Jones wedi gwneud gwaith rhagorol a 'dw i'n gwybod y bydd o'n parhau i gefnogi'r llywodraeth o'r meinicau cefn."

Straeon perthnasol