Enillydd Ysgoloriaeth Llyndy Isaf

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd enw enillydd yr ysgoloriaeth, Tudur Parry (ail o'r dde), ei gyhoeddi ar faes y Sioe Frenhinol ddydd Llun

Tudur Parry, o Garndolbenmaen, yw enillydd Ysgoloriaeth Ffermio Llyndy Isaf eleni.

Fe gyhoeddwyd y newyddion yn Sioe Frenhinol Cymru b'nawn dydd Llun.

Mae Tudur yn ffermwr 21 oed, sydd newydd raddio mewn Amaethyddiaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad o Brifysgol Aberystwyth.

Fis Medi, fe fydd yn dechrau rheoli'r fferm fynydd 614 acer, yn rhan o wobr yr ysgoloriaeth blwyddyn o hyd.

Wrth dderbyn y wobr, fe ddywedodd Tudur: "Bydd yn gyfle gwych.

"Rwy'n wirioneddol edrych ymlaen at gael defnyddio'r sgiliau a'r wybodaeth a gefais yn y brifysgol ar y fferm."

Fe gafodd Tudur ei fagu ar fferm wartheg, a dywedodd ei fod yn "gobeithio helpu i ddatblygu'r agwedd honno ar y busnes".

"Hoffwn wella fy sgiliau hwsmonaeth defaid hefyd.

"Rwy'n siŵr y bydd yn her ac rwyf ychydig yn nerfus oherwydd bod gen i esgidiau mawr i'w llenwi; mae Caryl [enillydd y llynedd] wedi gwneud gwaith ardderchog ac rwy'n falch iawn y bydd hi yno i gynnig rhywfaint o arweiniad yn ystod fy mis cyntaf."

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Tudur Parry yn rheoli Llyndy Isaf fel rhan o'r ysgoloriaeth sy'n para blwyddyn

Datblygu sgiliau

Fe gafodd yr ysgoloriaeth ei llunio i annog yr ymgeisydd llwyddiannus i ddatblygu sgiliau allweddol ac ehangu ei wybodaeth am y diwydiant ffermio.

Yr ysgolor fydd yn gyfrifol am reoli pob agwedd ar redeg y fferm gan gynnwys rheoli stoc, gwaith gweinyddol ac ymarferol.

Dywedodd Rhys Evans, Rheolwr Gweithrediadau Eryri yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol: "Rydym yn falch iawn o'r hyn mae'r rhaglen ysgoloriaeth wedi'i chyflawni mewn cyfnod mor fyr.

"Pan ddaw'r amser byddwn yn drist iawn i weld Caryl yn mynd, ond rydym yn hyderus bod ganddi'r sylfeini a'r gallu i ddatblygu gyrfa yn y diwydiant amaethyddol."

Straeon perthnasol