Radio Cymru: Mwy yn gwrando

Cyhoeddwyd

Mae ffigyrau gwylio rhaglenni teledu sy'n cael eu cynhyrchu gan BBC One a Two Wales ar eu hucha' ers 10 mlynedd, yn ôl canlyniadau arolwg blynyddol BBC Cymru.

Yn ogystal, mae cynnydd o oddeutu traean wedi bod yn nefnydd gwasanaethau ar-lein BBC Cymru - a hynny oherwydd y cynnydd yn nifer y teclynnau.

Yn ôl yr arolwg, roedd cynnydd o 13% yn nifer gwrandawyr Radio Cymru bob wythnos - yn dilyn cyfnod o grebachu.

Roedd Radio Wales yn parhau i ddenu bron i hanner miliwn o wrandawyr bob wythnos hefyd.

Fe ddywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies, bod BBC Cymru yn "arloesi" drwy weithio gyda phartneriaid i ddatblygu rhaglenni drama fel Y Gwyll/Hinterland ac Indian Doctor.

Ychwanegodd fod yn rhaid symud yn gynt ar-lein er mwyn ateb y galw am ddarpariaeth amrywiol.

Roedd 'na bron i filiwn o bobl yn gwylio BBC One a Two Wales yn wythnosol - y nifer mwya' ers degawd.

Ychwanegodd Rhodri Talfan Davies y byddai'n hoffi gweld rhaglenni BBC Cymru yn ehangu ymhellach - ond y bydd hynny'n fwyfwy heriol wrth i'r arbedion wasgu.

Straeon perthnasol