Gyrrwr beic modur wedi marw mewn ras yng Ngheredigion

Cyhoeddwyd

Mae gyrrwr beic modur wedi marw ar ôl cael ei anafu mewn ras yng Ngheredigion.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys bod Daniel Roch o ardal Arberth yn Sir Benfro wedi ei anafu yn y ras yn ardal Bwlchllan ger Llanbedr Pont Steffan ddydd Sul.

Er i'r ambiwlans awyr gael ei alw i'r safle, roedd Mr Roch wedi cael anafiadau angheuol.

Mae ei deulu wedi cael gwybod.

Mae'r heddlu yn ymchwilio i achos y farwolaeth, ac mae'r crwner a'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi cael gwybod.