Cwmni o China i greu 70 o swyddi yn ardal Port Talbot

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae ffatri'r cwmni yng ngogledd China yn cyflogi 1,200 o bobl

Mae un o gynhyrchwyr teledu mwyaf China yn gobeithio creu 70 o swyddi ar ôl agor ei bencadlys Ewropeaidd ym Mhort Talbot.

Dywed cwmni Tongfang (THTF) eu bod wedi buddsoddi £1.6 miliwn ar y safle ar Stad Ddiwydiannol Cynffig.

Yn ôl llefarydd mae 45 o swyddi eisoes wedi eu creu ar ôl i'r llinellau cynhyrchu gael eu gosod ym mis Ebrill. Nawr mae yna fwriad i greu 25 swydd arall erbyn mis Hydref.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru bod y llywodraeth wedi bod yn targedu'r potensial enfawr mae buddsoddiadau o China yn eu cynnig.

Amserlen

Mae THTF yn rhan o gwmni Tongfang Global sydd a'i bencadlys yn Hong Kong.

Y cwmni sydd a'r safle cynhyrchu teledu mwyaf yng ngogledd China, gan gyflogi 1,200 o bobl.

Mae'n un o 79 o gwmnïau sydd wedi buddsoddi yng Nghymru yn y flwyddyn ddiwethaf - sef y lefel uchaf o fuddsoddiadau tramor am bron 25 o flynyddoedd.

Dywedodd Carwyn Jones: "Rwy'n falch o groesawu THTF i Gymru ac yn llongyfarch y cwmni ar ei gynnydd rhagorol hyd yma. Mae'n newyddion da clywed ei fod yn creu swyddi ymhell cyn yr amserlen ac yn gweld Cymru yn lle gwych ar gyfer ei safle newydd."

Meddai Philip Jones o THTF: "Mae gennym gynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu'r busnes a byddwn yn targedu'r farchnad fanwerthu ym Mhrydain yn gyntaf cyn cyflenwi Ewrop, er in i dderbyn ein harcheb gyntaf o Ffrainc yr wythnos hon."

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru ddarparu cyllid busnes o £600,000 ar gyfer y prosiect.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol