Gwasanaeth newydd i geisio hybu sgiliau pobl ifanc Cymru

  • Cyhoeddwyd
abseilio
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd pobl ifanc yn dysgu sgiliau fel abselio

Am y tro cyntaf fe fydd pobl ifanc yng Nghymru yn cael cyfle i ddysgu sgiliau newydd drwy gymryd rhan yn y rhaglen Gwasanaeth Dinasyddion Cenedlaethol (GDC) - neu'r National Citizen Service.

Mae'r cynllun eisoes yn bodoli yn Lloegr, a'r nod yw paratoi pobl ifanc ar gyfer y byd o waith drwy gynnal gweithgareddau sy'n annog gweithio fel tîm a phrosiectau cymunedol.

Nawr mae llywodraethau San Steffan a Chymru wedi cyhoeddi y bydd cynllun peilot yn dechrau yng Nghymru yn yr hydref.

Mae'r cynllun yn rhan o agenda 'Y Gymdeithas Fawr' - gweledigaeth Prif Weinidog y DU, David Cameron.

Mae y rhaglen GDC yn ceisio cyrraedd tri nod, sef:

  • Cymdeithas fwy cydlynol drwy sicrhau cymysgedd o bobl o gefndiroedd gwahanol;
  • Cymdeithas fwy cyfrifol drwy gefnogi pobl ifanc wrth iddynt ddatblygu'n oedolion;
  • Sicrhau fod pobl yn fwy ymwybodol o anghenion cymdeithas, drwy alluogi pobl ifanc i weithio gyda'i gilydd i greu prosiectau fydd o fudd yn eu cymunedau.

Bydd y cynllun yn caniatáu i ddisgyblion sydd newydd gwblhau eu harholiadau TGAU i dreulio pythefnos o'u cartref yn cymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp fel mynydda, canŵio ac abseilio.

Prosiectau lleol

Yna bydd disgwyl i'r disgyblion dreulio wythnos arall yn llunio prosiect cymunedol a hynny drwy ymgynghori â phobl leol.

Ar ôl hynny bydd yn rhaid i'r ieuenctid dreulio o leiaf 30 awr dros gyfnod wythnosnau yn cwblhau'r prosiectau.

Mae'n rhaid i fyfyrwyr yn Lloegr dalu rhwng £50 a £95 i gymryd rhan yng nghynllun GDC - ond bydd o ar gael yn rhad ac am ddim yng Nghymru.

Yng Nghymru mae nifer o bobl ifanc eisoes yn gwneud gweithgareddau tebyg drwy gynllun y Fagloriaeth Gymreig, cymhwyster sy'n cynnwys gwneud gwaith yn y gymuned.

Fe fydd nifer o ofynion y cynllun GDC yn gallu cael eu defnyddio fel tystiolaeth ar gyfer y Fagloriaeth, tystiolaeth o ehangu sgiliau.

Mae'n debyg y bydd hyd at 250 o bobl ifanc yn cymryd rhan y cynllun peilot yn yr Hydref.

Dywed llywodraeth San Steffan eu bod wedi neilltuo £300,000 ar gyfer y cynllun.

Ar ôl y cyfnod prawf bydd Llywodraeth Cymru yn penderfynu a ydynt am barhau â'r cynllun.

Yn Lloegr, mae 80,000 o bobl ifanc eisoes wedi cymryd rhan yn y cyllun.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol