Ched Evans: cais i apelio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ched Evans ei garcharu am bum mlynedd am dreisio

Mae'r pêl-droediwr Ched Evans sydd wedi ei gael yn euog o dreisio dynes 19 oed wedi lansio apêl i geisio cael gwrandawiad llys yn erbyn ei ddyfarniad.

Yn Ebrill 2012 fe wnaeth rheithgor benderfynu fod Evans - sydd wedi chwarae i Gymru ac sydd ar lyfrau Sheffield United - wedi treisio'r ddynes mewn gwesty yn Rhuddlan, Sir Ddinbych.

Yn Nhachwewdd wnaeth barnwyr wrthod hawl iddo apelio yn erbyn y dyfarniad. Hefyd cafodd cais i leihau ei ddedfryd ei wrthod.

Mae Evans nawr yn gofyn i'r Comisiwn Arolygu Achosion Troseddol edrych unwaith eto ar ei achos.

Roedd y peldroediwr wedi cyfaddef iddo gael rhyw gyda'r ddynes. Dywedodd y ddynes wrth y llys nad oedd ganddi hi unrhyw gof o'r digwyddiad.

Dadl yr erlyniad oedd bod y ddynes yn rhy feddw i roi cydsyniad.

Dywed cynrychiolwyr cyfreithiol Evans eu bod wedi rhoi cais i'r Comisiwn Arolygu Achosion Troseddol - gan ofyn a yw'r dyfarniad yn un diogel.

Maen nhw am i'r achos gael ei anfon yn ôl i'r Llys Apêl gan ddweud fod yna bosibilrwydd real y gallai'r dyfarniad gael ei ddiddymu.

Cafodd y Comisiwn Arolygu Achosion Troseddol ei sefydlu i geisio sicrhau fod unrhyw achosion posib o anghyfiawnder yn cael eu hanfon i'r llys apêl.

Mae disgwyl i Evans gael ei ryddhau o'r carchar ym mis Hydref.

Straeon perthnasol