Sefydliadau blaenllaw i fabwysiadu parthau .Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae ymgyrch wedi bod ers blynyddoedd i geisio sicrhau bod gan bobl yr hawl i ddefnyddio .Cymru neu .Wales ar eu cyfeiriad rhyngrwyd

Bydd Nominet, y cwmni sy'n gyfrifol am gofrestru parthau wê .Cymru a .Wales, yn cyhoeddi rhestr o sefydliadau sydd wedi ymrwymo i newid eu henwau ar-lein ddydd Llun.

Ymhlith y sefydliadau mae S4C, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Ffederasiwn y Ffermwyr Ifanc.

Mae Llywodraeth Cymru a chôr Only Men Aloud eisoes wedi datgan eu hymrwymiad hefyd.

Mae'r newid yn golygu newid parthau gwefannau o .com neu .co.uk, i .cymru neu .wales. Ym mis Mehefin, dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones bod y parthau newydd yn gyfle i Gymru gael presenoldeb ar y wê.

'Boddhaol iawn'

Ymysg y sefydliadau eraill sy'n bwriadu newid eu cyfeiriadau ar-lein mae Chwaraeon Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyngor Llyfrau Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd y cyhoeddiad yn cael ei wneud yn adeilad S4C ar faes Sioe Frenhinol Amaethyddol Cymru yn Llanelwedd.

Dywedodd Huw Marshall, Rheolwr Digidol S4C: "Rydym yn trafod yr anghenion ar gyfer gweithredu'r newid ar draws ein holl bresenoldeb ar-lein. Fel un o'r sefydliadau sydd wedi ymrwymo i'r cynllun ers y cychwyn, mae'n foddhaol iawn gweld diwrnod dechrau defnyddio .Cymru .Wales yn nesáu."

Bydd Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, y Fonesig Rosemary Butler yn ymuno â Ieuan Evans o gwmni Nominet, a Ken Skates AC, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg i gyhoeddi enwau'r sefydliadau cyntaf a fydd yn defnyddio'r enwau parth.

Dywedodd y Fonesig Rosemary, "Bydd yr enwau parth newydd hyn yn caniatáu i sefydliadau, busnesau ac unigolion ledled Cymru hyrwyddo bod ganddynt bresenoldeb sy'n unigryw Gymreig ar y we.

'Arwain y ffordd'

"Ym myd marchnata a hysbysebu, mae 'brand' yn hanfodol er mwyn gwahaniaethu rhwng sefydliadau a busnesau.

"Rwy'n falch bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn arwain y ffordd yn y datblygiad hwn, drwy gytuno i fod yn un o'r rhai cyntaf i ddefnyddio'r enwau parth newydd."

Bydd yr enwau parth newydd ar gyfer y sefydliadau cyntaf i'w mabwysiadu yn mynd yn fyw yn yr hydref.

Yna bydd y broses o'u cyflwyno i'r cyhoedd yn fwy cyffredinol o Ddydd Gŵyl Dewi 2015 ymlaen.

Dywedodd Ieuan Evans, Cadeirydd Grŵp Cynghori Cymru ar gyfer Nominet: "Rydym wrth ein bodd o gyhoeddi y bydd y sefydliadau allweddol hyn o Gymru yn newid eu henwau parth i .Cymru a .Wales cyn gynted â phosibl.

"Mae'r enwau parth yn gyfle gwych i Gymru adael ei hôl ar y byd digidol ac mae'n wych y bydd y cyrff arwyddocaol hyn yn ymuno â ni ar y daith hon ac yn arwain y ffordd ar gyfer busnesau a sefydliadau eraill ledled Cymru."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol