Canlyniadau profion: wythnos ola'r tymor ysgol

Cyhoeddwyd

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud bod ysgolion wedi cael digon o amser i gynnwys canlyniadau profion Llythrennedd a Rhifedd yn eu hadroddiadau blynyddol ar gyfer rhieni- a hynny er nad oedd y canlyniadau ar gael tan yr wythnos yma.

Mae rhai ysgolion wedi dweud wrth BBC Cymru bod yr adroddiadau wedi gorfod cael eu paratoi munud olaf.

Yn ol David Healey, dirprwy Ysgol Friars ym Mangor chafodd yr ysgol ddim gwybod tan 11 o Orffennaf bod canlyniadau'r profion yn mynd i fod ar gael wythnos olaf y tymor.

"Mi oedd o'n wybodaeth gafodd ei rhyddhau yn raddol...Dim ond wythnos diwethaf gafon ni wybod bod y canlyniadau yn cael eu cyhoeddi wythnos yma...doedd na ddim lot o amser...mae e di bod yn bach o lanast a dweud y gwir."

Mae Undebau Athrawon hefyd yn siomedig nad oedd y canlyniadau yn cynnwys gwybodaeth am sut yr oedd disgyblion wedi gwneud eleni yn y profion o'u cymharu a'r llynedd.

Dywedodd Rebecca Williams o UCAC: "Mi oedden ni yn disgwyl y byddai'r sgor cynnydd yn cael ei gynnwys eleni- nid dim ond y sgor ei hun...

Digonedd o amser

"Mae na fudd mawr mewn mesur y cynnydd mae disgybl wedi gwneud ac mi ydyn ni yn siomedig na fydd y sgor yma yn cael ei gynnwys eleni. Gobeithio y bydd e flwyddyn nesaf."

Mae'r prawf cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd wedi bodoli ers y llynedd.

Mewn datganiad dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod "hen ddigon o amser" wedi ei rhoi i ysgolion fedru cyflwyno'r canlyniadau i'r rhieni cyn diwedd y tymor.

Mae'r llefarydd yn dweud ei bod wedi gobeithio dangos y sgor cynnydd ond nad oedd hyn yn bosib y tro yma am ei bod hi'n "broses gymleth."

"Bydd athrawon, rheini a disgyblion yn medru gweld y wybodaeth werthfawr yma yn y blynyddoedd nesaf am fod cadw golwg ar sut gynnydd mae person ifanc yn gwneud o raan eu haddysg yn rhan allweddol o'r broses asesu."