Rhybudd glaw trwm i Gymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Ashley Williams
Disgrifiad o’r llun, Mellt yn Abertawe fore Gwener

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi rhybuddio y gallai glaw trwm achosi problemau yng Nghymru dydd Sadwrn.

Mae'n benwythnos prysur ar gyfer gweithgareddau awyr agored poblogaidd, gan gynnwys Ras yr Wyddfa, Hanner Marathon Abertawe a Sesiwn Fawr Dolgellau.

Rhybuddiwyd y cyhoedd i fod yn barod am drafferthion mewn rhai ardaloedd, ac i gadw golwg ar y rhagolygon tywydd diweddaraf.

Yn ôl y Swyddfa Dywydd bydd cawodydd trwm yn lledu o'r de yn ystod dydd Sadwrn. Bydd cawodydd mellt a tharanau mewn sawl ardal, gyda gwyntoedd cryfion yn lleol.

Bydd llifogydd sylweddol mewn mannau. Serch hynny fe fydd sawl ardal yn mwynhau cyfnodau o heulwen cynnes hefyd.

Yn ôl rhybudd mae'n debyg bydd yr awyr cynnes a llaith yn ansefydlog am gyfnodau, gan greu stormydd yn ystod y dydd, Fe allai hyn olygu glaw trwm iawn mewn rhai ardaloedd, yn ogystal â mellt a tharanau.

Mae'r Swyddfa Dywdd yn cydnabod ei bod yn anodd rhagweld union leoliad y stormydd mwyaf difrifol.

Bydd rhai ardaloedd yn gweld tywydd braf ac eraill yn cael cawodydd trwm, yn ogystal ogystal â gwyntoedd cryfion, mellt a chesair.

Yn ôl y Swyddfa Dywydd "Fe ddylai'r cyhoedd fod yn barod ar gyfer y risg o dywydd aflonydd."

"Mae llifogydd difrifol yn bosib"

Mae'r rhybudd oren mewn grym tan 2345 dydd Sadwrn.

Bore Sadwrn dywedodd trefnwyr Ras yr Wyddfa y bydd y ras yn yn mynd yn ei blaen, ond na fydd y rhedwyr yn gorfod mynd i'r copa - gan droi yn ol yn y Clogwyn. Mae disgwyl rhyw 600 o redwyr o sawl gwlad i redeg.