Amgueddfa yn agor ar ôl iddi fod ar gau am 15 mlynedd

Published
image captionMi oedd yn rhaid cau'r amgueddfa yn 2000 am fod yr adeilad wedi dirywio ond rwan mae'r lle yn ail-agor

Mae amgueddfa forwrol oedd wedi gorfod cau am fod yr adeilad wedi dirywio yn ailagor ar ei newydd wedd. Mi oedd yr amgueddfa ar gau am bron i bymtheg mlynedd.

Ond ar ôl i bwyllgor lleol ddechrau casglu arian ac yna cael grant gan gronfa dreftadaeth y loteri, mi fydd modd i ymwelwyr unwaith eto ddysgu am hanes morwrol Pen Llŷn.

Yn hen eglwys y Santes Fair yng nghanol y dref mae'r amgueddfa wedi ei lleoli. Roedd hi yn agor bob haf i ddangos casgliadau a sôn am yr hanes tan 2000.

Rŵan yn ogystal â hyn bydd ffilmiau byr yno, atyniadau i blant ac arddangosfeydd newydd weithiau yn ystod y flwyddyn. Bydd cyfle hefyd i bobl i wirfoddoli neu i gael profiad gwaith yno.

Mae 'na gaffi newydd a siop hefyd yn yr eglwys.

Gwarchod i'r dyfodol

Mi olygodd y grant yn 2011 bod y pwyllgor wedi medru cyflogi swyddog i hyrwyddo'r prosiect ac i drio cael mwy o arian i fedru adnewyddu'r adeilad. Ac mae'r gwaith caled wedi talu'i ffordd.

Dywedodd Jennifer Stewart, Pennaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru:

"Rydym wrth ein bodd o weld y prosiect hwn yn cael ei wireddu ar ôl blynyddoedd o waith caled gan y tîm.

"Bu rhan bwysig i Eglwys Santes Fair yn hanes Nefyn, ac yn sgil y nawdd gan CDL, a'r gwaith adnewyddu, fe fydd hanes morwrol hynod ddifyr Pen Llŷn yn cael ei warchod, ei werthfawrogi a'i fwynhau gan genedlaethau i ddod."

Hanesydd lleol yn yr ardal John Dilwyn Williams fydd yn agor yr amgueddfa yn swyddogol.