Cwmniau dŵr yn rhybuddio i beidio nofio mewn cronfa ddŵr

  • Cyhoeddwyd
Cronfa
Disgrifiad o’r llun,
Dyw Dŵr Cymru ddim eisiau i bobl stopio ymweld â chronfeydd ond maent yn rhybuddio pobl i beidio mynd mewn i'r dŵr

Mae cwmnïau dŵr yn rhybuddio pobl i beidio mynd nofio mewn cronfeydd dŵr a hynny wrth i'r tywydd boethi.

Eleni mae dau berson wedi marw yng ngogledd Lloegr ac mi gollodd dau ddyn eu bywydau yn y Bannau Brycheiniog y llynedd.

Mae Dŵr Cymru sydd yn gyfrifol am 80 o gronfeydd yn dweud bod 'na bobl wedi bod yn nofio yn rhai ohonyn nhw yn yr wythnosau diwethaf wrth i'r tymheredd godi.

Ond mae'r Prif Weithredwr, Chris Jones yn dweud eu bod nhw'n llefydd peryglus.

"Mae'r dŵr yn oer iawn ac yn ddwfn. Mi allith y llethrau fod yn serth iawn ac yn hanfodol mi allith y cerrynt oddi tano eich sugno chi i mewn. Mi fydd y nofiwr cryfa mewn perygl mewn cronfa ddŵr. Mae hi wir yn lot, lot gwell i aros allan o'r dŵr."

Mae'r neges honno yn un y mae Maxine Johnson yn ei chefnogi. Mi wnaeth ei mab hi, Rueben Morgan, 15 oed, foddi wrth nofio yng nghronfa Pontsticill, ger Merthyr, ym mis Mehefin yn 2006.

Y dŵr yn rhy oer

Disgrifiad o’r llun,
Mi wnaeth mab Maxine Johnson foddi mewn cronfa ddŵr wyth mlynedd yn ôl

Roedd y bachgen o Gefn Coed a rhai o'i ffrindiau wedi penderfynu trio nofio ar draws ond mi aeth o i drafferthion.

"Mi wnaeth y bechgyn drio ei helpu gymaint ac oedden nhw'n gallu. Ond yn anffodus ar un pwynt pan wnaethon nhw edrych yn ôl mi oedd Rueben wedi mynd.

"A doedd na ddim byd oedden nhw'n gallu gwneud am y peth. Yn amlwg 'ma hwnna wedi cael effaith enfawr arnyn nhw."

Dau ddiwrnod wedyn y daethon nhw o hyd i'w gorff. Mi oedd y newyddion yn sioc i'w fam.

"Pan ges i wybod beth oedd wedi digwydd iddo fe, o ni methu credu'r peth. Mi oedd e yn fachgen cryf, ffit. Dim corff bachgen ond dyn ac mi oedd e'n mynd i'r gampfa.

"Ac mi o'n i'n meddwl, mae'n siŵr, y byddai e yn llwyddo i fynd ar draws y dŵr. Ond o wybod yr hyn dw i'n gwybod nawr am y peryglon mewn cronfeydd- ar gyfer Rueben y ffaith bod y dŵr mor oer, y tymheredd rhewllyd wnaeth ei ladd e."

Mi oedd Lauren Jennings yn ffrindiau gyda Rueben ac mi oedd hi yn y gronfa'r noson cyn y trychineb.

Y perygl o dan y wyneb

"Mi oedd tua 11 ohonom ni yn nofio. Felly'r peth brawychus yw mi allai hyn fod wedi digwydd i ni i gyd neu un ohonom ni."

Bob blwyddyn mae cwmnïau dŵr yn rhybuddio am y peryglon. Ond bob blwyddyn mae pobl yn dewis anwybyddu'r rhybuddion yma.

Mae Chris Jones yn dweud ei bod nhw'n trio gwneud yn siŵr bod y neges yn cael ei chlywed trwy fynd i gymunedau ac i siarad gyda disgyblion cyn i'r gwyliau ysgol ddechrau a gosod rhybuddion.

Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Chris Jones o Dŵr Cymru mi allith y nofiwr cryfaf fynd i drafferthion

Neges Lauren sydd erbyn hyn yn gweithio i Dŵr Cymru yw nad ydy mynd mewn i'r dŵr yn werth y risg.

"Mae cronfa ddŵr yn edrych mor apelgar. Ond y gwir yw, does 'na neb yn gwybod beth yw'r perygl sydd oddi tano."

Disgrifiad o’r llun,
Mi oedd Lauren Jennings yn ffrindiau gyda Reuben ac wedi nofio yn y gronfa diwrnod cyn y trychineb

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol