Bro'r Eisteddfod / Eisteddfod Area

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Llanelli yw'r dref fwyaf yn Sir Gâr / Llanelli is the largest town in Carmarthenshire
Disgrifiad o’r llun,
Neidiwch ar gefn beic i gyrraedd maes yr Eisteddfod. Mae Llwybr Arfordirol y Mileniwm yn ymestyn am 22 cilometr ar hyd aber afon Llwchwr / You can ride your bike along the Millennium Coastal Path - and past the festival site
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Ganolfan Gwlyptir Genedlaethol yn gartref i fflamingos Caribïaidd sydd yr un lliw â phafiliwn yr Eisteddfod / The National Wetland Centre is home to a flock of Caribbean flamingos whose pink plumage is reminiscent of the Eisteddfod pavilion
Disgrifiad o’r llun,
Oes castell yng Nghymru mewn safle godidocach na chastell Cydweli? The magnificent setting of Kidwelly castle is hard to beat.
Disgrifiad o’r llun,
Darllenwch am chwedl Llyn y Fan Fach cyn mynd ar grwydr o amgylch y llethrau serth sy'n ei amgylchynu / Find out more about the legend of Llyn y Fan Fach before venturing on a breathtaking walk around the lake
Disgrifiad o’r llun,
Dringwch y llwybr caregog at Gastell Llansteffan i fwynhau golygfa ysblennydd o'r traeth islaw / Climb the path to Llansteffan castle - then enjoy a memorable view of the beach below
Disgrifiad o’r llun,
Saif castell Llansteffan yn union gyferbyn â Glan-y-fferi. Y fferi i Lansteffan a roddodd ei enw i'r pentref / You'll get a good a view of Llansteffan castle from Ferryside
Disgrifiad o’r llun,
Mae gerddi Aberglasne wedi ysbrydoli beirdd ers 1477. Ewch yno i weld a ydy'r awen yn taro - ond mae'n rhy hwyr i geisio am y goron eleni / The gardens at Aberglasney have inspired poets for centuries
Disgrifiad o’r llun,
Fedrwch chi gael cip ar y bwch y danas sy'n pori yn y parcdir ysblennydd o gwmpas castell hudol Dinefwr? / Keep a look out for fallow deer in the glorious gounds of Diefwr castle
Disgrifiad o’r llun,
Does dim rhaid mynd i'r Swistir i ddysgu sut i sgïo. Mae canolfan sgïo Pen-bre ar agor drwy'r flwyddyn / Who needs the Alps? You can learn how to ski and snowboard at Pembrey Ski Slope
Disgrifiad o’r llun,
Dringwch dŵr Castell y Strade i gael golygfa heb ei hail o faes yr Eisteddfod a'r maes carafannau / A stunning view of the Eisteddfod site is worth every step of the steep climb to the top Stradey Castle's tower
Disgrifiad o’r llun,
Parciwch ym Mhorth Tywyn a chyn dal y bws wennol i'r maes ewch i weld ble laniodd Amelia Earhart, y ferch gyntaf i hedfan yn ddi-stop ar draws yr Iwerydd / Park your car in Burry Port and visit the site where Amelia Earhart landed after becoming the first female aviator to fly solo across the Atlantic Ocean
Disgrifiad o’r llun,
Sawl un o'r 8,000 o fathau o blanhigion sy'n ffynnu yng Ngardd Fotaneg Cenedlaethol Cymru allwch chi eu hadnabod? / The National Botanic Garden of Wales features the world's largest single-span glasshouse
Disgrifiad o’r llun,
Dringwch i gopa tŵr Paxton i fwynhau'r golygfeydd panoramig dros ddyffryn Tywi / Climb to the top of Paxton's Tower to enjoy mesmerising views across the Tywi Valley
Disgrifiad o’r llun,
Darllenwch am chwedl hyfryd Owain Lawgoch i ddarganfod sut gafodd Llyn Llech Owain ei ffurfio / Discover the myth of Owain Lawgoch and find out how, according to legend, this dramatic lake was formed