Ras yr Wyddfa wedi mynd yn 'rhy fawr,' medd trefnydd

  • Cyhoeddwyd
Ras yr Wyddfa 2010Ffynhonnell y llun, Other

Mae trefnydd ras flynyddol Ras yr Wyddfa wedi dweud wrth BBC Cymru bod y digwyddiad yn rhy fawr erbyn hyn ac na all "fynd â'r digwyddiad ymhellach".

Mae'r ras yn cael ei hystyried yn un o'r anoddaf yn Ewrop wrth i gystadleuwyr redeg 10 milltir o Lyn Padarn i'r pwynt uchaf yng Nghymru a Lloegr, copa'r Wyddfa, yn yr amser cyflymaf posib.

Bydd yn cael ei chynnal am y 39fed tro ddydd Sadwrn ac mae 650 wedi cofrestru i gystadlu.

Ond mae Stephen Edwards, sy'n trefnu'r diwrnod gyda help pwyllgor gwirfoddol, yn poeni am y dyfodol.

"Dwi'n meddwl ei bod hi'n rhy fawr erbyn hyn," meddai. "Dwi 'di mynd â hi, dwi'n meddwl, mor bell â fedra i a sgen i ddim ofn deud hynna.

"Mae'r gymuned, pobl Llanber, yn disgwl 'wbath ychwanegol ... gwahanol bob blwyddyn."

Mwy o gostau

Yn ogystal â'r ras ei hun, mae nifer o ddigwyddiadau i ymwelwyr, teuluoedd a'r gymuned o amgylch y llinell ddechrau ger Llyn Padarn.

Dywedodd Stephen: "Ddim bo' fi'n canu cloch fy hun ond yn 2009 mi 'nes i 'i chymryd hi drosodd, ac o sbïo ar luniau'r cae doedd na'm byd llawer jyst scaffolding a'r gantri a'r rhedwyr i gyd.

"Fedrwch chi ddim cael mwy o redwyr ar y mynydd achos rhaid i chi gofio am y marshalls sy ar y copa trw'r dydd.

"'Sa chi'n gallu cael 1,000 - 2,000 [o redwyr] ond maen nhw [marshalls] gyd fyny 'na trw'r dydd yn gwatshad ar eu holau nhw."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Stephen Edwards yn dweud bod angen arian er mwyn cystadlu gyda digwyddiadau dros y byd

Dechreuodd y ras yn 1976 fel rhan o garnifal Llanberis ac i ddathlu'r 40 y flwyddyn nesaf mae cynllun i gynnal gŵyl am wythnos.

"Mae hi 'di mynd i'r lefel wan, allith hi ddim mynd dim mwy os 'na 'dan ni'n gneud hi'n wsnos o ŵyl," meddai.

"Yr amod wedyn ydi lle mae'r pres yn dŵad. Ma' 'na gostau teithwyr, costau rhedwyr, 'dan ni'n goro talu am fysus i nôl y rhedwyr, rhoi nhw mewn gwesty. Mae hynny'n un diwrnod.

'Methu cystadlu'

"Os 'dan ni'n neud hi'n wsnos o ŵyl, ma'n mynd i fod yn fwy o gostau."

Os yw'r ras yn gallu herio goreuon y byd, mae'n bosib mai'r heriau ariannol fydd yn rhwystr yn y dyfodol.

"Dwi 'di deud wrth y pwyllgor: "Os 'dach chi isho codi safon y ras ma'n rhaid i chi gael y rhedwyr da yma. Wedyn i gael rhedwyr da yma rhaid i chi gael pres, ac i gael pres rhaid i chi gael noddwyr a grantiau a hyn a'r llall.

"'Dan ni'n cystadlu efo rasys sy' werth miloedd ar filoedd lle mae rhedwyr weithiau yn cael £4,000-£5,000 am sefyll ar y llinell dechrau heb sôn am yr arian ma'n nhw'n cael am guro.

"I gystadlu yn erbyn hynna, 'sgena ni 'm gobaith fel cymuned fach os'na 'dan ni'n cael hwb o arian o rwla i helpu ni."