Deepcut: Cwest newydd i farwolaeth Cheryl James

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunBu farw Sean Benton, Cheryl James, Geoff Gray a James Collinson ym marics Deepcut yn Surrey

Mae'r Uchel Lys wedi gorchymyn cwest newydd i farwolaeth Cheryl James, fu farw ym marics Deepcut yn Surrey yn 1995.

Daw'r penderfyniad wedi her gyfreithiol gan deulu Ms James.

Fe enillodd teulu Ms James yr hawl i wneud cais am gwest newydd gan y Twrnai Cyffredinol ym mis Mawrth eleni.

Fe ddywedodd llefarydd ar ran Dominic Grieve QC AS ar y pryd:

"Cafodd y cais ei wneud i'r Twrnai Cyffredinol ar y sail nad oedd y cwest gwreiddiol wedi ymholi'n ddigonol i amgylchiadau ei marwolaeth, ac am fod tystiolaeth newydd bellach ar gael na chafodd ei chyflwyno i'r cwest yn Rhagfyr 1995.

"Mae'r Twrnai Cyffredinol wedi rhoi caniatâd am ei fod o'r farn ei fod er lles cyfiawnder i gais am gwest newydd gael ei wneud a'i glywed gan yr Uchel Lys."

'Rhyddad'

Bryd hynny, fe ddywedodd ei rhieni, Des a Doreen James:

"Rydym wrth ein bodd gyda chyhoeddiad y Twrnai Cyffredinol ac mae'n rhyddhad.

"Bu'n ddiwrnod emosiynol go iawn - mae'r broses wedi bod yn hir a phoenus gyda chymaint o rwystrau, ond ni wnaethon ni erioed ystyried rhoi'r ffidil yn y to.

"Roedd bywyd Cheryl o'i blaen; pan mae ein pobl ifanc yn colli'u bywydau yn gwasanaethu'u gwlad, nid yn unig y maen nhw'n haeddu ymchwiliad llawn ac annibynnol i'w marwolaeth, fe ddylai hynny fod yn hawl sylfaenol.

"Efallai y cawn ni nawr ymchwiliad iawn i'w marwolaeth, ac rydym yn gobeithio y bydd hyn yn dod â newid go iawn i recriwtiaid y dyfodol."

Cheryl James oedd yr ail filwr i farw yn Deepcut yn dilyn marwolaeth Sean Benton - bu farw'r ddau yn 1995.

Yn 2001/2002 bu farw dau arall - Geoff Gray a James Collinson - a bu farw'r pedwar ar ôl cael ei saethu.

Straeon perthnasol