Mellten yn cynnau tân?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Fe recordiodd BBC South Today fwy na 3,000 o fellt rhwng hanner nos a chwech fore Gwener

Mae'n bosib mai mellten achosodd dân mewn tŵr eglwys yn oriau mân bore Gwener.

Fe gafodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu galw i bentre' Abercarn ger Casnewydd toc wedi hanner nos.

Dyw Eglwys Sant Luc ddim yn cael ei defnyddio erbyn hyn.

Tân bychan oedd o, ac roedd wedi ei ddiffodd gan un criw o fewn hanner awr.

Roedd 'na stormydd ledled Cymru dros nos, ac yn ne Lloegr ac Iwerddon hefyd.

Fe recordiodd BBC South Today fwy na 3,000 o fellt rhwng hanner nos a chwech fore Gwener.

Ffynhonnell y llun, Ashley Williams
Disgrifiad o’r llun, Fe dynodd Ashley Williams y llun hwn yn Abertwe tua tri o'r gloch fore Gwener