Canlyniadau dydd Sadwrn 2 Awst / Results for Saturday 2 August

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Sadwrn 2 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Saturday 2 August and clips of the competitions.

Bandiau Pres Dosbarth 4 (Cystadleuaeth rhif 14) / Brass Bands Section 4 (Competition number 14)

1. Seindorf Arian yr Oakeley

2. Band Ieuenctid Abertyleri a'r Cylch

3. Band Ieuenctid Cwmtawe

Bandiau Pres Dosbarth 3 (13) / Brass Bands Section 3 (13)

1. Band Pres Ebbw Valley

2. Band Arian Tref Rhydaman

3. Band Awyrlu Sain Tathan

Côr Cymysg dros 45 mewn nifer (26)/ Mixed Choir with over 45 members (26)

1. Côr Llanddarog a'r Cylch

2. Côr CF1

3. Côr Bro Meirion

Bandiau Pres Dosbarth 2 (12) / Brass Bands Section 2 (12)

1. Band Tref Blaenafon

2. Band Pres Ebbw Valley

3. Band Awyrlu Sain Tathan

Prif Gystadlaethau yr adran Celfyddydau Gweledol / Main Prizes in the Visual Arts section

Y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain / The Gold Medal for Fine Arts

Sean Edwards

Y Fedal Aur am Grefft a Dylunio / The Gold Medal for Craft and Design

Susan Phillips

Y Fedal Aur am Bensaernïaeth / The Gold Medal for Architecture

Loyn & Co, Penarth

Yn y Pagoda

Unawd Telyn dan 16 oed (80) / Harp Solo under 16 yrs (80)

1. Anwen Mai Thomas

2. Hattie Taylor

3. Rhys Whatty

Unawd Chwythbrennau dan 16 oed (76) / Woodwind Solo under 16 yrs (76)

1. Lleucu Parri

2. Hana Abas

3. Ioan Price

Yn Theatr y Maes

Cyflwyniad Theatrig (112) / Theatric Presentation (112)

Criw Maes y Gwendraeth

Actor mwyaf addawol (112) / Most promising actor (112)

Cellan Wyn Evans