Troseddau rhyw: 'Yr achos gwaethaf'

Cyhoeddwyd

Mae dau o bobl wedi eu cael yn euog o droseddau rhyw a throseddau corfforol yn erbyn plant dros lawer o flynyddoedd yn ardaloedd Merthyr Tudful a Chaerffili.

Dywedodd y barnwr David Wynn Morgan wrth y rheithgor yn y Llys y Goron Caerdydd, "yn ystod fy holl gyfnod fel barnwr ac fel bargyfreithiwr cyn hynny, dyma'r achos gwaethaf rwyf wedi gorfod delio ag ef".

Cafwyd dyn arall oedd hefyd ar brawf yn ddieuog.

Ni ellir enwi yr un o'r diffynyddion na'r dioddefwyr am resymau cyfreithiol.

Mae'r achos wedi canolbwyntio ar un dyn sydd yn dad, llystad neu dad-cu i lawer o'r dioddefwyr.

1990au

Fe wnaeth e gam-drin y plant yn gorfforol a rhywiol dros nifer o flynyddoedd, gan ddechrau yn y 1990au hyd nes iddo gael ei arestio yn 2013.

Cafodd y plant eu taro a'u cyffwrdd yn amhriodol gan y dyn.

Cymrodd ef a'i gyn-wraig ran mewn gweithgareddau rhywiol o flaen y plant, a chan wneud i blentyn gyflawni gweithredoedd rhyw.

Tarodd y dyn ei ferched, gan achosi anafiadau ar nifer o achlysuron.

Roedd ffilmiau pornograffig yn rheolaidd ar y teledu yn y cartref o flaen plant mor ifanc â phump oed.

Carchar

Dywedodd y barnwr bod dedfrydau o garchar yn anochel ac mai'r "unig beth i'w benderfynu yw hyd y ddedfryd".

Mae un o'r dioddefwyr yn yr achos bellach yn oedolyn ac yn y carchar ar ôl cyflawni troseddau rhyw yn erbyn plant.

Pan gyfaddefodd yntau i'w weithredoedd, dywedodd wrth yr heddlu am yr hyn yr oedd ei dad a chyn wraig ei dad wedi ei wneud.

Ar ôl yr achos, dywedodd y Ditectif Sarjant Peter Williams o Heddlu Gwent bod eu hymchwiliad wedi dechrau ym mis Mawrth 2013 ac yn ystod yr 16 mis diwethaf bod mwy na 30 o swyddogion a staff wedi gweithio ar yr achos.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol