Sêl bendith i ddymchwel tai yn Aberystwyth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd tri opsiwn adleoli wedi eu cynnig i Mrs Jones

Mae Enid Jones wedi colli ei hymgyrch i aros yn ei chartref, ar ôl i Lywodraeth Cymru gefnogi argymhelliad yr arolygydd cynllunio i ddymchwel rhes o dai yn Aberystwyth.

Mae hyn yn golygu y bydd datblygwr yn medru parhau â chynlluniau i ddymchwel 12 o dai ar Ffordd Glyndŵr.

Dim ond ond un oedd yn byw yno oedd wedi gwrthod gwerthu, sef Enid Jones sy'n 58.

Bydd dymchwel y tai yn gwneud lle i siopau Tesco a Marks & Spencer newydd ar safle maes parcio Ffordd Dan Dre.

Barnodd yr arolygydd cynllunio y byddai'r datblygiad er budd cyhoeddus, er y byddai yn amharu ar hawliau dynol Mrs Jones.

Mewn gwrandawiad yn gynharach eleni, dywedodd y datblygwr bod tri opsiwn adleoli wedi eu cynnig i Mrs Jones.

Gall gael tŷ o'i dewis hi, tŷ yn agos i'r afon fel rhan o ddatblygiad newydd, neu dŷ ar stryd gyfagos.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyngor yn dweud y bydd hyd at 295 o swyddi yn cael eu creu gan y datblygiad newydd

'Gadael mewn llonydd'

Dywedodd Mrs Jones wrth roi tystiolaeth i'r gwrandawiad: "Nid jyst tŷ yw hwn, ond fy nghartref."

Pan ofynnwyd beth fyddai'r canlyniad delfrydol o'r gwrandawiad, atebodd: "Fy ngadael i mewn llonydd a gadael fy nghartref lle mae e."

Fel rhan o'r cynllun, bydd adeiladau eraill hefyd yn cael eu dymchwel, gan gynnwys canolfan ddydd, neuadd a garej wag.

Gallai'r siopau agor erbyn Rhagfyr 2016 yn ôl y cyngor, ac mae'n dweud y bydd y datblygiad yn hybu economi'r dref o rwng £1.6m a £3.5m bob blwyddyn.

Dywedodd adroddiad y cyngor y byddai'r siopau yn creu 295 o swyddi llawn amser.

Straeon perthnasol