Bryn Parry Jones: dim camau pellach ynglŷn â'r taliadau

Cyhoeddwyd

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cadarnhau na fydd na unrhyw gamau pellach yn cael eu cymryd yn erbyn y prif weithredwr i'w orfodi i ad-dalu taliadau anghyfreithlon.

Roedd Swyddfa Archwilio Cymru wedi dod i'r casgliad bod Bryn Parry Jones ac un uwch swyddog arall wedi derbyn taliadau yn anghyfreithlon.

Mi gafodd ymchwiliad ei gynnal gan Heddlu Sir Gaerloyw ond mi ddaethon nhw i'r casgliad nad oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod troseddau wedi'u cyflawni.

Ddechrau Mai mi ofynnodd cynghorwyr i'r ddau dalu'r arian sydd yn fwy na £50,000 yn ôl. Ond fydd 'na ddim gweithredu pellach.

Trafod cyn weithiwr

Mae papur newydd lleol y Western Telegraph yn dweud eu bod wedi cael gafael ar lythyr gan Gymdeithas Prif Weithredwyr Awdurdodau lleol ar ran Mr Jones.

Mae'r llythyr yn dweud na fydd Mr Jones yn talu'r arian yn ôl, gan awgrymu fod y cais iddo wneud hynny yn anghyfreithlon.

Yn ystod y diwrnod mae'r Cyngor hefyd yn trafod y ffordd wnaeth yr awdurdod ymdrin â honiadau ynglŷn â chyn weithiwr ieuenctid a gafodd ei garcharu am droseddau rhyw yn erbyn plant.

Mae yna gynigion yn galw am ymchwiliad annibynnol i rôl rhai o'r prif swyddogion.