£20 miliwn ar gyfer llety i gyn-filwyr

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae'r Prif Weinidog, David Cameron, wedi cyhoeddi y bydd wyth prosiect sy'n darparu llety i gyn-filwyr, gan gynnwys un yn Llandudno, yn rhannu bron i £20 miliwn.

Yn gynharach eleni cyhoeddodd y Trysorlys bod £40 miliwn yn ychwanegol o arian LIBOR - arian o'r dirwyon a osodwyd ar y banciau - ar gael i elusennau wneud cais amdano i gefnogi prosiectau sy'n darparu llety ar gyfer cyn-filwyr.

Bydd pump o'r wyth prosiect sy'n derbyn yr arian yn ei ddefnyddio ar gyfer cynyddu neu wella'r llety sy'n cael ei gynnig ganddyn nhw i gyn-filwyr sydd wedi eu hanafu yn dilyn eu hamser yn y lluoedd arfog.

Bydd y gwaith yn cynnwys ystod o brosiectau o addasu ceginau a gerddi cyn-filwyr er mwyn gwella eu hannibyniaeth yn eu cartrefi eu hunain i adeiladu llety arbennig ar gyfer cyn-filwyr dall.

Llety yn Llandudno

Un o'r prosiectau fydd yn derbyn rhan o'r £20 miliwn ydi partneriaeth rhwng elusen Cyn-filwyr Dall y DU (Blind Veterans UK) a BLESMA.

Bydd y bartneriaeth yn derbyn £1.25 miliwn i greu pump fflat pwrpasol ar gyfer cyn-filwyr bregus sy'n ddall neu wedi golli coes neu fraich.

Bydd y llety newydd, yn Llandudno, yn cynnig cefnogaeth ar gyfer paratoi'r cyn-filwyr ar gyfer byw'n annibynnol.

Mae'r Canghellor wedi sicrhau bod arian LIBOR ar gael ar gyfer elusennau a mudiadau'r lluoedd arfog fel rhan o Gyfamod y Lluoedd Arfog. Maen nhw'n ceisio cydnabod dyled cymdeithas i'r lluoedd arfog am yr aberth y maen nhw'n wneud pob dydd fel rhan o'u gwaith.

'Aberth enfawr ar ran y genedl'

Dywedodd y Prif Weinidog: "Rydw i'n falch iawn o gyhoeddi'r prosiectau llwyddiannus cyntaf fydd yn derbyn cefnogaeth gan Gronfa Llety'r Cyn-filwyr.

"Mae ein Lluoedd Arfog yn gwneud aberth enfawr ar ran y genedl ac mae hi'n deg ein bod ni'n cydnabod yr aberth honno."

Dywedodd y Canghellor, George Osborne y bydd yr arian yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau cyn-filwyr.

"Mae hi'n deg bod arian a dderbynwyd gan bobl sydd wedi dangos ein cymdeithas ar ei gwaethaf, nawr yn cael ei ddefnyddio i roi cymorth a chefnogaeth i'r rheiny sy'n dangos ein cymdeithas ar ei gorau."

Straeon perthnasol