Gorsaf fws: Cyngor Caerdydd yn ystyried dau safle

Published
image captionMae'r Cyngor yn gobeithio y bydd pencadlys newydd BBC Cymru yn hwb i'r broses o ailddatblygu canol y ddinas

Mae cynghorwyr Caerdydd yn ystyried safle newydd ddydd Iau ar gyfer gorsaf fysiau wrth i ganol y ddinas gael ei ailwampio.

Bydd BBC Cymru yn symud ei bencadlys o Landaf i adeilad newydd yn 2018 fydd yn cael ei godi ar safle'r brif orsaf fysiau yng nghanol y brifddinas.

Dywed y cyngor eu bod yn ystyried dau safle ar gyfer yr orsaf newydd a bod y rhain o fewn pellter cerdded i'r orsaf drenau.

Mae disgwyl i'r orsaf fysus presennol gau yn haf 2015, gyda llefydd aros dros dro yn cael eu sefydlu i fysiau'r ddinas am gyfnod.

Y ddau safle dan ystyriaeth yw:

  • Marland House/Maes parcio NCP (i'r gogledd o'r rheilffordd -mae'r cyngor yn ceisio prynu'r safle
  • Maes parcio Network Rail (y tu ôl i'r orsaf drenau ac i'r de o'r rheilffordd)

Yn ogystal â bod yn agos i'r orsaf drenau, mae potensial gan y ddau safle i aros ar agor er mwyn delio gyda theithwyr ar achlysuron mawr yn Stadiwm y Mileniwm.

Mi fydd cabinet y cyngor hefyd yn trafod beth fydd yn digwydd i fysus yng nghanol y ddinas yn ystod y tair blynedd o ailddatblygu.

Bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal gyda phobl leol yn yr hydref.

Creu argraff

Dywedodd Phil Bale, arweinydd cyngor Caerdydd:

"Mae hwn yn ddatblygiad enfawr ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau fod yna ymgynghori drwy gydol y broses er mwyn gwneud yn siwr ein bod yn sicrhau'r datblygiadau gorau ar gyfer dyfodol Caerdydd."

Mae mwy na 1,000 o deithiau bysiau yn defnyddio'r orsaf ganolog rhwng dydd Llun a dydd Gwener.

Dywedodd Ramesh Patel, aelod o'r Cabinet gyda chyfrifoldeb am drafnidiaeth:

"Rydym yn ffyddiog y gallai'r ddinas ymdopi gyda chau'r orsaf fysiau tra bod safle newydd yn cael ei godi. "

"Dyw'r rhan hon o o ganol y ddinas ddim yn creu'r argraff orau, ond mae'r datblygiad hwn yn rhoi cyfle unwaith mewn oes i greu safle y bydd pobl Caerdydd yn falch ohono, ac a fydd yn creu argraff barhaol ar ymwelwyr i Gaerdydd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol