Bws ysgol am ddim i blant Maesgeirchen: 'tro pedol'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r disgyblion yn byw ar Stad Maesgeirchen

Mae Cyngor Gwynedd, nad oedd yn darparu gwasanaeth bws am ddim i ddisgyblion ar stad ger Bangor, wedi newid eu meddwl.

Roedd nifer o rieni Maesgeirchen yn erbyn y penderfyniad, gan ddweud ei fod yn afresynol disgwyl i ddisgyblion gerdded dros dwy filltir i'r ysgol ar lwybr "nad oedd yn ddiogel".

Nid oes raid i'r cyngor ddarparu trafnidiaeth ar gyfer disgyblion sy'n byw o fewn tair milltir i'w hysgol a chan fod y llwybr rhwng Maesgeirchen a'r ysgolion ychydig yn llai fe gafodd y gwasanaeth ei dorri er mwyn arbed arian.

Ond mae'r cyngor bellach yn trafod gyda chwmni bysys lleol er mwyn sicrhau ffordd rad i'r plant gyrraedd yr ysgol.

'Pryderon'

Dywedodd Gareth Thomas, yr aelod cabinet o ran addysg: "Oherwydd pryderon a fynegwyd ynghylch cludiant ysgol i ddisgyblion ysgolion uwchradd sy'n teithio o ardal Maesgeirchen, rydw i wedi gofyn i swyddogion y cyngor geisio ymchwilio i atebion posib.

"Rydw i'n falch iawn i allu cadarnhau bod trafodaethau yn cael eu cynnal gyda chwmni trafnidiaeth leol ynghylch y posibilrwydd o ddarparu gwasanaeth fydd ar gael i ddisgyblion yn ogystal â thrigolion lleol o fis Medi ymlaen.

"Mae'r trafodaethau yma yn bwrw ymlaen yn gadarnhaol a byddwn yn darparu mwy o wybodaeth i deuluoedd ardal Maesgeirchen cyn gynted ag y gallwn."

Straeon perthnasol