Pearce 'methu esbonio' cleisio

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Mr Pearce yn gwadu cyhuddiadau o lofruddiaeth a dynladdiad

Mae'r dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio babi chwe wythnos oed wedi dweud wrth Lys y Goron Casnewydd nad yw'n gallu esbonio sut cafodd y cleisiau ar ei wyneb eu hachosi.

Dywedodd fod y babi wedi stopio anadlu tra'r oedd o allan o'r ystafell.

Yr wythnos ddiwethaf clywodd y llys fod Alfie Sullock wedi dioddef o anafiadau i'r ymennydd ac yn brwydro am ei fywyd lai na dwy awr ar ôl i'w fam adael yng ngofal Michael Pearce.

Dywedodd Mr Pearce, sy'n gwadu llofruddiaeth ac ail gyhuddiad gwahanol o ddynladdiad, ei fod wedi gadael y stafell am "lai na 30 eiliad".

Pan ddaeth yn ôl, meddai, fe edrychodd ar Alfie gan sylwi nad oedd yn gallu "gweld ei frest yn mynd fyny a lawr".

Fe ddywedodd ei fod yn tybio mai'r rheswm am hyn oedd oherwydd "nad oedd e'n anadlu", ac yna aeth ati i geisio'i adfywio drwy anadlu fewn i'w geg.

ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunBu farw Alfie Sullock bedwar diwrnod wedi iddo fynd i'r ysbyty

Clywodd y llys fod nifer o luniau gafodd eu tynnu o'r babi yn yr ysbyty yn dangos "cleisio amlwg ar ei wyneb".

Gofynnodd yr erlynydd i Mr Pearce: "Allwch chi esbonio be' achosodd y cleisiau yna?"

Ateb y diffynnydd oedd: "Alla i ddim ei esbonio".

Fe wadodd iddo roi slap i'r babi na'i daro gyda photel neu esgid fel mae'r erlyniad yn honni iddo wneud.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol