Ann Clwyd: 'Pobl ofn codi eu llais'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Fe alwodd hi eto am arolwg llawn o'r GIG yng Nghymru - yn debyg i arolwg Sir Bruce Keogh yn Lloegr.

Mewn cyfarfod o bwyllgor iechyd y cynulliad, mae Ann Clwyd wedi dweud fod pobl ofn codi eu llais am broblemau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru.

Fe ddywedodd bod cleifion a'u teuluoedd yn ofni y byddai cwyno yn golygu triniaeth waeth.

Ychwnegodd ei bod hi wedi derbyn galwadau ffôn di-enw gan staff y GIG, oedd yn gwrthod rhoi eu henwau gan eu bod nhw'n ofni y bydden nhw'n colli eu swyddi.

Fe alwodd hi eto am arolwg llawn o'r GIG yng Nghymru - yn debyg i arolwg Sir Bruce Keogh yn Lloegr.

'Ofn'

"Be' dw i'n poeni amdano yw'r ofn 'ma sydd gan gymaint o bobl am godi eu llais," meddai.

"Mae gan y staff ofn, mae gan gleifion ofn, mae gan deuluoedd cleifion ofn - all hynny ddim bod yn iawn.

"Dw i'n meddwl bod 'na - yng Nghymru - dueddiad i beidio â chwyno gymaint ag y dylai pobl gwyno pan mae 'na rywbeth o'i le.

"Mae 'na dueddiad i feddwl 'o wel, dydyn ni ddim am ypsetio unrhywun, dydyn ni ddim am greu trafferth iddyn nhw'.

"Yn ogystal, mae 'na ofn y bydd cwyno yn effeithio arnyn nhw - y byddan nhw'n derbyn triniaeth waeth.

"Mae'n rhaid cael gonestrwydd ymhob achos.

"Dylai prif weithredwyr a chadeiryddion byrddau iechyd annog y gonestrwydd hwnnw.

"Fe ddylai pobl allu codi eu lleisiau os ydyn nhw'n meddwl bod rhywbeth o'i le."

Dadl Llafur

Fe gafodd ymdrechion blaenorol i alw Ms Clwyd gerbron y pwyllgor eu rhwystro gan Aelodau Cynulliad Llafur.

Roedd y blaid Lafur wedi dadlau ei bod hi'n "gyfansoddiadol anaddas" i'r pwyllgor gyfweld ASau mainc cefn ar faterion wedi eu datganoli.

Fe ddechreuodd pryder Ms Clwyd am y GIG yng Nghymru yn dilyn marwolaeth ei gŵr yn Ysbyty Prifysgol Cymru yng Nghaerdydd yn 2012.

Yn ogystal, fe arweiniodd hi ymchwiliad i safonau'r GIG yn Lloegr.

Ymateb Llywodraeth

Wrth ymateb, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydyn ni am i'r GIG fod yn le y gall unrhyw un deimlo yn gyfforddus ynglŷn â datgan unrhyw bryderon neu safbwyntiau sydd ganddyn nhw am eu profiadau.

"I'r lleiafrif o gleifion sy'n profi gofal nad yw o'r safon uchaf, mae angen i'r cwynion yma gael eu trin o ddifrif a gweithredu arnynt. Pan mae pethau yn mynd o'i le mae angen i'r dulliau cywir fod yn eu lle i ddelio gydag unrhyw bryderon a sicrhau eu bod yn cael eu cywiro."

Ychwanegodd y llefarydd bod y llywodraeth wedi cyhoeddi adolygiad annibynnol yn ddiweddar i sicrhau bod adborth cleifion yn "cael ei weithredu a'i ddefnyddio i wella gofal".

Straeon perthnasol