Cwest E. coli: Rheithfarn naratif

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd adran babanod newydd-anedig Ysbyty Singleton ei gau am fis wedi'r achosion o E. coli

Mae crwner wedi cofnodi rheithfarn naratif yn y cwest i farwolaeth babi o E. coli yn Ysbyty Singleton yn Abertawe.

Bu farw Hope Evans yn yr uned newydd-anedig ym mis Tachwedd 2011.

Dywedodd y crwner Colin Phillips: "Bu farw Hope o sepsis ac o gyfraniad E. coli ESBL wnaeth hi ddal yn yr ysbyty ar ôl iddi gael ei geni yn gynnar ar ôl 26 wythnos."

Dywedodd mai'r tarddiad tebygol oedd babi arall, ond nad oedd hi'n glir sut oedd Hope wedi dal yr haint.

Tri o fabanod

Roedd Hope yn un o dri o fabanod gafodd eu heintio gydag E. coli ESBL; roedd gan fam arall a'i hefeilliaid fath tebyg o'r haint.

Bu farw un o'r efeilliad, hefyd.

Fe gafodd yr uned ei chau am oddeutu mis yn dilyn yr achosion.

Ar y pryd, fe ddangosodd profion gan Fwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg fod Hope wedi cael ei heintio ar yr uned, ond bod y fam a'i hefeilliad wedi dal yr haint yn rhywle arall.

Fis Mawrth, fe gyhoeddodd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru adroddiad oedd yn dweud fod yr uned yn brysur ac yn gweithredu tu hwnt i'r cytundeb ar nifer cotiau.

Daeth yr Arolygiaeth i'r casgliad bod yr haint wedi lledaenu oherwydd methiant yn y broses atal heintiau.

Hances bapur

Fore Mawrth, fe glywodd y cwest fod mam Hope wedi cwyno ar ôl iddi ddod o hyd i hances bapur fudur a oedd wedi ei gadael yng nghrud cynnal ei merch.

Ond dywedodd uwch feddyg fod polisïau hylendid yn cael eu cadw'n llym.

Mae ESBL E. coli yn wahanol i E. coli O157 sy'n achosi gwenwyn bwyd. Mae'n bosib ei ddarganfod yn y llwybr gastroberfeddol gan amlaf.

Mae'n gallu gwrthsefyll gwrthfiotigau cyffredin, megis penisilin, ond mae'n bosib ei drin. I'r rhan fwyaf o bobl dydi ESBL E. coli ddim yn niweidiol.

Ond mewn unigolion bregus sy'n fwy agored i niwed, gall achosi salwch difrifol.

Mae ymgynghorydd yn yr ysbyty wedi cyfaddef fod yr uned, sydd ers hynny wedi cael ei hadnewyddu yn ddiweddar, wedi bod yn gyfyng a bod angen gwaith cynnal a chadw yno ers tro.

Ond dywedodd fod rheolau hylendid yn cael eu dilyn yn llym.

Straeon perthnasol