Rihanna, Beyoncé a Richard Hughes

Cyhoeddwyd

Rihanna, Beyoncé a hyd yn oed Mrs Brown's Boys. Ers dros chwarter canrif fel hyfforddwr ffitrwydd mae Richard Hughes wedi gweithio gyda rhai o enwogion y byd adloniant a chwaraeon. Bu'n sôn mwy am ei hanes wrth BBC Cymru Fyw:

Ffynhonnell y llun, Celtic Fitness
Disgrifiad o’r llun, Richard Hughes yn barod am sesiwn hyfforddi galed arall

Rho syniad i ni o dy ddiwrnod gwaith?

"Mae fy niwrnodau'n amrywio o ddydd i ddydd, does dim un diwrnod yr un fath. O hyfforddi timau pêl-droed a rygbi i gynnal sesiynau preifat neu gyhoeddus o gwmpas Caerdydd a Phontypridd. Yn ogystal â hyn 'dwi hefyd yn gweithio ar amryw o sioeau teithio drwy gydol y flwyddyn, o daith X Factor i BBC Radio 1's Big Weekend, Mrs Brown's Boys a Taith Bratz i gigs sêr mawr y byd cerddorol.

"Mae'r gwaith paratoi yn hanfodol i gefnogi'n hyfforddiant ac amserlen brysur.

"Pan 'dwi ddim yn hyfforddi, 'dwi'n cynllunio a chreu amserlenni, boed ar gyfer cleientiaid preifat neu i'r bootcamps, yn ogystal â datblygu fy musnes 'Celtic Fitness'."

Sut brofiad yw e i weithio gyda rhai o artistiaid mwya'r byd?

"Mae'n fraint cael fy nghydnabod gan rhai o fawrion y byd adloniant. Mae eu hagwedd broffesiynol a'u sylw i fanylder i gyflawni'r gorau i'w ganmol. Ges i'r alwad i weithio gyda Michael Flatley ar ei daith ddawns 'Celtic Tiger' rai blynyddoedd yn ôl, ac mae'r gwaith wedi cynyddu ers hynny.

"'Dwi wedi gweithio gydag artistiaid fel JLS, Girls Aloud a Kasabian hefyd i sicrhau eu bod nhw a'u dawnswyr wedi paratoi'n iawn ar gyfer y perfformiadau. Mae'r teithiau yma'n cymryd lot allan o berson, yn gorfforol ac yn feddyliol, felly mae'n hanfodol bod gyda nhw'r sgiliau i adfer y corff yn iawn, yn barod am y perfformiad nesa'.

"Yn ddiweddar dwi wedi bod yn gweithio gyda Pasha a Katya o'r gyfres 'Strictly Come Dancing' sydd wedi bod yn teithio Prydain. 'Dwi wedi gweithio gyda'r arbenigwraig ddawns Arlene Phillips sawl tro hefyd."

Ffynhonnell y llun, Richard Hughes

Rwyt ti hefyd wedi gweithio'n agos gyda rhai o sêr y byd chwaraeon hefyd...

"'Dwi wedi gweithio gydag amryw o garfanau Undeb Rygbi Cymru o bob oed. Ar hyn o bryd dwi'n gweithio gyda thîm pêl-droed Dinas Caerdydd, a thimau rygbi'r Gleision fel hyfforddwr cyflymder a chyflyru ac yn cynnal sesiynau pilates/yoga gyda nhw hefyd. 'Dwi wedi bod yn gweithio'n agos gyda chlwb rygbi Caerdydd yn benodol am dros wyth mlynedd bellach. 'Dwi hefyd wedi cal y fraint o weithio gyda chyn-hyfforddwr rygbi Cymru, Graham Henry, gyda'r Auckland Blues a'r Auckland NPC yn Seland Newydd. Mae'r sgiliau dwi'n eu cynnig yn gallu cael eu gweithredu mewn amryw o wahanol chwaraeon."

Ydi'r rhaglenni ffitrwydd yn amrywio yn unol â sgiliau a gofynion y cleientiaid?

"Ydyn, mae nhw bendant yn amrywio. Mae'r ffordd dwi'n hyfforddi chwaraewr rygbi yn gwbl wahanol i sut fydden i'n mynd ati i hyfforddi dawnswraig neu seren bop, felly mae'n rhaid i bob sesiwn dwi'n ei gwneud fod yn addas ac yn arbennig i bob unigolyn. Yn ogystal â chreu rhaglenni ffitrwydd pendol, mae'r ymarferion i wella ar ôl anaf hefyd yn amrywio."

Yn 18 oed roeddet ti'n chwaraewr rygbi uchelgeisiol, yn ogystal â chwaraewr criced rhyngwladol, ond fe wnes di orfod rhoi'r gorau iddi. Pam?

"Mi ges i anaf drwg i fy llygaid. Ar y pryd roeddwn i'n chwarae rygbi i Bontypridd gyda'n ffrind Neil Jenkins (y cyn-faswr rhyngwladol), roeddwn i hefyd wedi chwarae sawl gwaith i dîm criced Cymru. Roedd e'n bendant yn gyfnod anodd. Ond roedd trosglwyddo i'r maes ffitrwydd yn gam naturiol i mi ac yn gyfle da i allu anelu at sialens newydd a chanolbwyntio ar rywbeth positif. Wrth i'r angerdd gynyddu, nes i benderfynu dilyn gyrfa proffesiynol yn y maes."

Ffynhonnell y llun, Celtic Fitness
Disgrifiad o’r llun, Richard gyda Michael Flatley

Pwy fyddet ti'n ei ddweud oedd y person mwyaf enwog i ti weithio gyda nhw?

"Roedd gweithio fel hyfforddwr personol i'r seren ddawns enwog Michael Flatley ar ei daith ddawns 'Celtic Tiger' yn ei sioe agoriadol yn Madison Square Gardens, Efrog Newydd yn fraint enfawr, ac yn gyfle da i mi ddatblygu fy nghyrfa a chodi fy hyder ymhellach."

Pwy yw'r divas mwyaf - y sêr pop neu'r chwaraewyr rygbi?

"Does ddim shwt beth a diva yn y maes yma! Mae pawb â gallu a gofynion penodol. 'Dwi'n trio creu amgylchedd sydd a moeseg gwaith gwych, a ffocws ar waith caled er mwyn iddyn nhw gyflawni'r perfformiad gorau bosib."