Carwyn Jones 'ddim yn edrych am ffeit'

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Jones: Blaenoriaeth i drydaneiddio

Mae Carwyn Jones wedi dweud wrth BBC Cymru nad ydy o'n "edrych am ffeit" gydag Ysgrifennydd Gwladol newydd Cymru, Stephen Crabb.

Ond mae Prif Weinidog Cymru'n dweud ei fod yn gobeithio y bydd Mr Crabb yn ymddwyn yn wahanol i David Jones, gollodd ei swydd yn rhan o'r ad-drefnu diweddaraf yng Nghabinet David Cameron.

"Awn ni ddim i chwilio am ffeit.

"Yn anorfod, fe fydd 'na wahaniaethau, dydyn ni ddim am gytuno ar bopeth, fe fyddwn ni'n anghytuno.

"Ond lle mae 'na ardaloedd y gallwn ni weithio gyda'n gilydd - beth am fynd amdani?

"Dw i'n gwybod bod gwleidyddion yn hoff o ddweud hynny, ond yn yr achos yma gyda Stephen Crabb - mae e'n rhywun y gallwn ni weithio gydag e".

Fe ddywedodd Mr Jones mai'r mater pwysicaf iddo ef o ran cyd-weithio gyda Mr Crabb, yw trydaneiddio rheilffordd cymoedd y de.

"Mae'r trafodaethau'n parhau a dw i'n gwbod fod y ddwy ochr yn awyddus i gyrraedd man lle gall y cynllun symud yn ei flaen.

"Mae angen datrys trydaneiddio. 'Dy ni angen y sicrwydd 'na.

"Mae 'na nifer o bethau all gael eu datrys gyda 'chydig o ewyllys da o Whitehall".