Cwest Ashley Hicks: Syrthio mewn ceunant

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Justgiving
Disgrifiad o’r llun,
Roedd ymgyrch i godi arian ar ôl marwolaeth Ashley Hicks

Mae cwest wedi clywed sut y syrthiodd milwr i'w farwolaeth mewn ceunant serth tra'n cymryd rhan mewn ymarfer hyfforddi yn ystod y nos yn Eryri.

Roedd Ashley Hicks, 25 o Solihull, yn un o grŵp o chwech o filwyr yn cymryd rhan mewn ymarfer dethol ar gyfer lluoedd arbennig pan ddigwyddodd y ddamwain ar noson Hydref 8, 2012.

Roedd ef a'i gydweithwyr yn ceisio gwneud eu ffordd i fan diogel tra'n cael eu dilyn gan filwyr eraill.

Wrth roi tystiolaeth o'r tu ôl i sgrîn, dywedodd Milwr A wrth y crwner Nicola Jones, yn eistedd yng Nghaernarfon, ei fod ef a'i grŵp wedi cael eu gadael ar 6 Hydref.

Dim ond ychydig o offer oedd gan y grŵp gan gynnwys map â graddfa o 1 i 250,000 oedd yn brin o fanylder - y syniad oedd bod y grŵp yn gorfod addasu a goroesi o dan yr amodau.

Ar ôl egwyl rhwng 5pm a 7pm ar 7 Hydref, fe wnaeth y grŵp gychwyn eto ac roedd Mr Hicks wedi gwirfoddoli i arwain y grŵp yr adeg honno.

'Eithriadol o alluog'

Dywedodd Milwr A fod Mr Hicks yn "eithriadol o alluog, yn unigolyn brwdfrydig".

Roedd y grŵp wedi penderfynu i fynd i'r gogledd a chymryd llwybr mwy uniongyrchol y noson honno er mwyn gwella eu siawns o beidio cael eu dal.

Roeddent mewn ardal rhywle i'r gogledd o Lyn Trawsfynydd ond ddim yn ymwybodol o unrhyw geunant oherwydd nad oedd graddfa y map yn dangos hynny.

Dywedodd Milwr A mai Mr Hicks oedd y cyntaf i gamu dros wal gerrig sych, gan ddweud wrth ei gydweithwyr: "Mae'n serth yma, felly gwyliwch ble rydych yn rhoi eich traed."

"O fewn ychydig eiliadau gallem glywed ei fod wedi llithro a syrthio i waelod y ceunant", meddai Milwr A.

Cymerodd Milwyr A ac E 10 munud i fynd i lawr ato, tra bod y milwyr oedd yn dal ar y brig wedi galw am gymorth brys.

Pan gyrhaeddodd Milwr A ato roedd Mr Hicks yn llithro i mewn ac allan o ymwybyddiaeth ac roedd curiad ei galon yn wan.

Dim curiad

Ar ôl ychydig funudau dywedodd Milwr A nad oedd yn gallu dod o hyd i guriad y galon ac roedd wedi stopio anadlu.

Ceisiodd wneud adfywio cardio-pwlmonaidd tra ei fod yn aros i'r hofrennydd gyrraedd.

Gofynnodd y crwner a welodd unrhyw ymateb neu newid yng nghyflwr Ashley Hicks? 'Naddo', meddai Milwr A.

"A wnaethoch chi ffurfio barn ei fod wedi marw?"

"Do", atebodd.

Gofynnwyd a ellid fod wedi gwneud unrhyw beth yn wahanol. "Na' atebodd Milwr A.

Gofynnodd y crwner a oedd yn credu, o ystyried natur yr ymarfer, bod lefel y risg yn dderbyniol.

"Oedd", meddai Milwr A.

Mae'r cwest yn parhau.