Gwasanaethau orthodontig: 'Angen gwneud rhagor'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae amrywiaeth mewn rhestrau aros rhwng byrddau iechyd lleol, medd y pwyllgor

Mae angen gwneud rhagor i ddarparu gwasanaethau orthodontig cyson ac o ansawdd uchel ledled Cymru, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol.

Tynnodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol sylw hefyd at yr "atgyfeiriadau amhriodol a wneir gan rai ymarferwyr deintyddol" a'r amrywiaeth mewn rhestrau aros rhwng byrddau iechyd lleol.

Yn ôl y Pwyllgor, mae problemau'n parhau i fodoli mewn rhai ardaloedd, er bod rhai gwelliannau wedi'u gwneud ers adroddiad yn 2011, ac mae angen diwygio trefniadau talu a chontract er mwyn sicrhau perfformiad cadarn a gwaith monitro effeithiol yng ngwasanaethau orthodontig.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym wedi derbyn copi o'r adroddiad a byddwn yn ymateb maes o law".

'Rhestrau aros'

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, David Rees AC: "Mae'r Pwyllgor yn cydnabod bod rhai gwelliannau wedi'u gwneud ers 2011 ond mae'n credu bod angen gwneud rhagor o gynnydd er mwyn darparu gwasanaethau orthodontig cyson ac o ansawdd uchel ledled Cymru,

"Rydym yn pryderu bod atgyfeiriadau amhriodol am driniaeth yn parhau i gael eu gwneud gan rai ymarferwyr deintyddol a gall y rhain lenwi rhestri aros heb angen.

"Mae hyn wedi cyfrannu at yr amrywiaeth yr ydym wedi'i gweld mewn rhestri aros mewn gwahanol fyrddau iechyd lleol ledled y wlad.

"Daethom hefyd i'r casgliad y dylid diwygio'r trefniadau talu a chontract ar gyfer gwasanaethau orthodontig er mwyn sicrhau perfformiad cadarn a gwaith monitro effeithiol."

Mae'r Pwyllgor yn gwneud nifer o argymhellion yn ei adroddiad, yn cynnwys bod y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn nodi'r "camau gweithredu y gall byrddau iechyd lleol a rhwydweithiau clinigol a reolir eu cymryd, gydag amserlenni cysylltiedig, er mwyn gwella amseroedd aros yn ardal pob bwrdd iechyd lleol, a nodi'r trefniadau monitro y bydd yn eu rhoi ar waith".