Dedfrydu dynes am ddwyn £8,500 o gronfa goffa ffrind

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunRoedd yr arian o'r gronfa i fod i fynd i adran plant mewn ysbyty

Mae dynes wedi cael dedfryd ohiriedig ar ôl iddi gyfaddef dwyn dros £8,000 o gronfa er cof am ei ffrind.

Yn Llys y Goron Abertawe roedd Natalie Thomas, 25 oed o Hendy-gwyn ar Daf yn Sir Gaerfyrddin, wedi cyfaddef dwyn £8,500 o gronfa goffa Laura Rees.

Bu farw Ms Rees o Sanclêr mewn damwain car pan oedd ar ei ffordd i nôl ffrog morwyn briodas yn 2012.

Cafodd Thomas ddedfryd o flwyddyn wedi ei gohirio am ddwy flynedd.

Cronfa goffa

Cafodd y gronfa ei sefydlu wedei marwolaeth Ms Rees ym mis Hydref 2012.

Roedd ei ffrindiau am godi arian er of amdani a threfnodd Thomas weithgareddau a chasglu dros £10,000.

Roedd yr arian i fod i fynd at sefydlu uned plant yn Ysbyty Glangwili.

Clywodd y llys fod Thomas wedi cyfaddef cymryd arian o'r gronfa dros gyfnod o fisoedd ac, er ei bod hi wedi bwriadu ei dalu yn ôl, fe gollodd reolaeth ar y sefyllfa.

Roedd hi wedi cael triniaeth am iselder ar ôl cael gwybod bod ei mam a'i thaid yn ddifrifol wael.

Gweiddi

Dywedodd y barnwr Mr Ustus Christopher Vosper QC y byddai rhaid i Thomas gwblhau 150 awr o waith yn y gymuned a chafodd ei rhoi dan oruchwyliaeth. Bydd rhaid iddi gwblhau cwrs meddwl.

Wrth i Thomas adael y llys, dechreuodd aelodau teulu Ms Rees weiddi.

Tu allan i'r llys dywedodd modryb Ms Rees, Davina Jones, nad oedd y ddedfryd yn ddigon. "Mae hi'n lleidr, lleidr o'r math isaf. Fe wnaeth hi ddwyn oddi wrth berson marw."