Carwyn Jones eisiau perthynas well hefo Swyddfa Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Carwyn Jones wedi ysgrifennu at Andrew RT Davies yn ymddiheuro

Mae Carwyn Jones yn gobeithio y bydd yna berthynas well rhwng ei lywodraeth a Swyddfa Cymru.

Daw ei sylwadau ymysg dyfalu y gall David Jones golli ei swydd fel Ysgrifennydd Cymru os fydd ad-drefnu o fewn cabinet Llywodraeth Prydain.

Mewn cynhadledd i'r wasg ddydd Llun, doedd y Prif Weinidog ddim yn fodlon gwneud sylw penodol am David Jones ond dywedodd y byddai'n "edrych ymlaen at berthynas broffesiynol".

Mae na sawl ffrae enfawr wedi bod rhwng Swyddfa Cymru a Llywodraeth Cymru gan gynnwys un ynglyn a phwy fydd yn talu i uwchraddio rhwydwaith rheilffyrdd yn ne Cymru.

Ychwanegodd Mr Jones: "Mi fydden i yn gobeithio y bydd y berthynas yn gwella beth bynnag ddigwyddith yn y misoedd nesaf."

"Mi fydden i yn croesawu newid mewn agwedd. Mi fydden i'n dweud bod hi yn bwysig, lle y gallwn ni, ein bod ni'n gweithio gyda'n gilydd.

"Dwi ddim yn credu o anghenraid bod e yn fater personol. Mae'n fater o natur y berthynas."

Dywedodd bod gan ei weinidogion "berthynas broffesiynol" gyda'r AS a Swyddog Swyddfa Cymru Stephen Crabb.

Ymddiheuriad

Hefyd yn y gynhadledd, dywedodd Carwyn Jones ei fod wedi ysgrifennu at Arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru, Andrew RT Davies, yn ymddiheuro am ei gyhuddo o fethu ymweliad brenhinol.

Roedd rhaid i Mr Jones dynnu sylw yn ôl ac ymddiheuro ar ôl iddo ofyn pam nad oedd Mr Davies wedi mynychu ymweliad gan Dywysog Cymru.

Dywedodd Mr Davies mai'r rheswm na wnaeth o fynychu oedd ei fod yn sal, a bod ei fam yng nghyfraith wedi cael strôc.

Dywedodd y Prif Weinidog ei fod yn trio dod i wybod pam nad oedd Mr Davies wedi bod yn bresennol.

"Ond y tro cyntaf wnes i ddod i wybod am y sefyllfa o ran ei fam yng nghyfraith oedd yn y siambr."

Straeon perthnasol