Pryder am ddyfodol campws Caerllion, Prifysgol De Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Prifysgol De Cymru eu bod angen "ystyried yr opsiynau" ar gyfer campws Caerllion

Mae'r Fonesig Rosemary Butler, Llywydd y Cynulliad, wedi datgan ei phryder ynglŷn â dyfodol campws Prifysgol De Cymru yng Nghaerllion.

Mae'r Fon. Butler wedi dweud iddi dderbyn gwybodaeth gan Brifysgol De Cymru bod nifer y myfyrwyr ar y campws yng Nghaerllion wedi bod yn disgyn.

Mewn sgwrs gyda BBC Cymru, dywedodd y Fon. Butler - sy'n cynrychioli etholaeth Gorllewin Casnewydd sy'n cynnwys campws Caerllion - bod Prifysgol De Cymru yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ynglŷn â dyfodol y safle.

Ychwanegodd bod sawl un o'i hetholwyr wedi cysylltu â hi gyda chwestiynau nad oedd hi'n gallu eu hateb.

Cyflogwr pwysig

Dywedodd: "Rydw i'n pryderu'n arw, nid yn unig oherwydd fod y campws yn fy etholaeth, ond oherwydd ei fod wedi'i leoli yn y pentref ble rydw i'n byw.

"Mae'n cyflogi llawer o bobl leol. Pe bai'n cau byddwn ni'n colli nid yn unig y myfyrwyr a'r darlithwyr, ond hefyd yr arlwywyr, y glanhawyr a'r holl swyddi eraill sydd ynghlwm â'r campws."

Aeth ymlaen i ddweud y byddai hi a gwleidyddion eraill yn cyfarfod â swyddogion o'r brifysgol ynghyd â chymryd rhan yn yr ymgynghoriad cyhoeddus.

Dywedodd: "Byddaf yn cymryd rhan yn yr ymgynghoriad oherwydd rydw i'n credu na ddylwn ni golli unrhyw gwrs yng Nghaerllion os oes modd peidio â gwneud hynny.

"Ond os oes penderfyniad yn cael ei wneud i golli cyrsiau yng Nghaerllion, mae'n rhaid sicrhau bod dyfodol y campws yng nghanol dinas Casnewydd yn ddiogel ac wedyn gweld be ddaw o'r campws yng Nghaerllion.

"Mae'n rhaid edrych ar nifer fawr o faterion - ond rydw i'n pryderu am beth sy'n digwydd".

Ymateb Prifysgol De Cymru

Dywedodd llefarydd ar ran Prifysgol De Cymru: "Mae ymrwymiad Prifysgol De Cymru i ddarparu cyfleoedd addysg uwch ar draws De Ddwyrain Cymru yn rhan allweddol o'n gweledigaeth.

"Mae'r Brifysgol wedi etifeddu stad gymysg o gampysau modern ac adeiladau hŷn, sydd angen buddsoddiad sylweddol er mwyn gallu eu defnyddio.

"Mae adolygu ein stad yn hanfodol ar gyfer sicrhau dyfodol cynaliadwy.

"Mae llywodraethwyr Prifysgol De Cymru yn ystyried dyfodol ein stad drwy edrych yn ofalus ar y campysau sy'n agos i'w gilydd, ac archwilio'r opsiynau ar gyfer sicrhau ein bod yn buddsoddi'n strategol yn y rhannau hynny o'r Brifysgol sy'n parhau i dyfu a datblygu.

"Byddwn yn ystyried yr opsiynau ar gyfer gweithredu campysau Trefforest a Glyntaf fel un campws ym Mhontypridd, gan ail-drefnu cyfleusterau a gwasanaethau cyn gynted â phosib.

"Bydd dyfodol darpariaeth y Brifysgol yn ardal Casnewydd hefyd dan ystyriaeth, gan gynnwys cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer ehangu'r campws yng nghanol y ddinas fel rhan o gynllun adfywio Casnewydd.

"Fel rhan o'r cynllun hwn bydd rhaid ystyried yr opsiynau ar gyfer gwneud unrhyw newidiadau i'r defnydd o gampws Caerllion a ddaw yn sgil hyn."

Straeon perthnasol