Prawf syndrom Down: Methiannau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae prawf uwchsain ar y cyd â phrwf gwaed yn ffordd mwy diogel o sgrinio am syndrom Down

Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod eu bod wedi cael trafferthion mawr wrth geisio cyflwyno profion sgrinio newydd ar gyfer syndrom Down.

Chwe blynedd ar ôl i ganllawiau gael eu cyhoeddi yn dweud y dylai pob gwraig feichiog gael prawf gwaed ac uwchsain, mae'r prawf newydd ar gael yn y gogledd yn unig.

Mae'r prawf uwchsain a gwaed newydd yn medru dod o hyd i anghysondebau mewn cromosomau, sydd yn cynnwys syndrom Down.

Mewn ateb ysgrifenedig yn y Cynulliad fe ddywedodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford fod y drefn sgrinio newydd yn cael ei gyflwyno yn raddol.

Yn ôl Mr Drakeford "mae cyflwyno'r prawf sgrinio yn gymhleth ac mae wedi bod yn heriol i'r byrddau iechyd".

Eglurodd fod y drefn newydd yn golygu cyfrifoldebau ychwanegol i fydwragedd, adrannau obstetreg a radioleg yn ogystal â gwaith ychwanegol i uwchraddio systemau gwybodaeth.

Dywedodd y Gweinidog: "Mae'r trefniadau yma wedi cymryd amser i'w gweithredu gan rai byrddau iechyd."

Cyfyng-gyngor

Mewn ymateb dywedodd yr Aelod Cynulliad Ceidwadol Antoinette Sandbach:

"Fe all y prawf ddod a'r ansicrwydd i ben i rieni sydd yn poeni y gallai eu plentyn gael ei eni a syndrom Down.

"Er fy mod yn hapus bod y prawf ar gael o'r diwedd yn y gogledd, mae cleifion mewn rhannau eraill i Gymru yn parhau i wynebu cyfyng-gyngor - naill ai mynd yn breifat neu dderbyn prawf llai effeithiol gan y Gwasanaeth Iechyd."

Straeon perthnasol